Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.10.2007 0:00 - 31.10.2007 0:00

České studentské filmy

FAMU, založená v letech 1946/47, poskytla za dobu své existence celou řadu vynikajících absolventů. Studium na FAMU vede studenty k individuální tvůrčí aktivitě a k řídící práci v oborech jako je film, televize, audiovize, fotografie a nová média. FAMU má rovněž k dispozici vlastní Studio FAMU s vlastním vybavením, nezbytným pro činnost ve všech vyučovaných oborech. Na výběru prezentovaných programů se podíleli všichni studenti fakulty, díky čemuž byla vytvořena sbírka nejlepších prací ze všech kateder na FAMU zastoupených.

 

Z těchto nejúspěšnějších prací bylo pro účely prezentace na festivalu v Kluži vybráno několik snímků reprezentujících různé katedry FAMU.

 

29 října / animace / kurátor: Maria Procházková

18h00 – Animace na FAMU I

20h00 – Animace na FAMU II

 

30 října / dokumentární filmy

18h00 – Ženy pro měny (Erika Hníková)

20h00 – Český sen (Filip Remunda a Vít Klusák)

 

31 října / krátké filmy / kurátor: Eugen Liška

18h00 – Krátké filmy I

20h00 – Krátké filmy II

 

 

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

Od: 29.10.2007 0:00
Do: 31.10.2007 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala