Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.5.2008 0:00 - 31.5.2008 0:00

Československý filmový plakát 1960-89

Výstava československého uměleckého filmového plakátu.

 

Slavnostní inaugurace výstavy:

9.5. v 19:30 hodin

 

MILAN GRYGAR
Narozen 24. října 1926 ve Zvolenu. Malíř, grafik, typograf a tvůrce zvukových realizací.
Studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně (1942-1943) a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1945-1950; Emil Filla). Kolektivně vystavuje od roku 1958, samostatně od roku 1959. Od roku 1991 je členem S. V. U. Mánes a výtvarné skupiny Jiná geometrie. V letech 1961-1989 vytvořil sto sedmdesát pět filmových plakátů. Oceněné filmové plakáty: 1988 Stříbrný Hugo na Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu (Muzika pro dva).

 

ZDENĚK KAPLAN
Narozen 3. července 1940 v Praze. Grafik.
Studoval na Výtvarné škole v Praze (1959-1960). V Československu samostatně a kolektivně vystavoval od šedesátých let 20. století, v roce 1969 emigroval. V letech 1964-1971 vytvořil třicet filmových plakátů.

 

KAREL MACHÁLEK
Narozen 23. července 1937 ve Zlíně. Malíř a grafik.
Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1952-1956) a na Akademii výtvarných umění v Praze (1957-1963; Karel Souček, Vlastimil Rada). Kolektivně vystavuje od roku 1966, samostatně od roku 1967. Emigroval v roce 1976, v letech 1968-1976 vytvořil třiapadesát filmových plakátů.

 

OLGA POLÁČKOVÁ-VYLEŤALOVÁ
Narozena 8. srpna 1944 v Hradci Králové. Malířka a grafička.
Soukromá studia (1963; Antonín Kybal), Výtvarná škola (1968) a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (1968-1969; Karel Svolinský). Kolektivně vystavuje od roku 1974, samostatně od roku 1980. V letech 1969-1989 vytvořila sedmdesát šest filmových plakátů. Oceněné filmové plakáty: 1973 Grand prix na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes (Něžná); 1974 cena kritiky tamtéž (Mládí a láska); 1979 Zlatý Hugo na Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu (Zrcadlení).

 

KAREL TEISSIG
Narozen 19. dubna 1925 v Unhošti, zemřel 1. října 2000 v Praze. Malíř, grafik a ilustrátor.
Studoval na Škole malby SVU Mánes v Praze (1943-1945; Josef Liesler, Jan Bauch, Stanislav Ježek), Akademii výtvarných umění v Praze (1945-1950; Vratislav Nechleba) a Académie Royale des Beaux-Arts v Bruselu (1948; L. Devos). Samostatně a kolektivně vystavoval od padesátých let 20. století. V letech 1959-1989 vytvořil dvaaosmdesát filmových plakátů. Oceněné filmové plakáty: 1964 cena Toulouse-Lautreca v Paříži (Burziáni).

 

KAREL VACA
Narozen 21. července 1919 v Prostějově, zemřel 31. března 1989 v Praze. Malíř, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník.
Studoval na Rotterově škole reklamní grafiky v Praze (1937-1938) a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1945-1950; Emil Filla). Kolektivně vystavoval od roku 1941, samostatně od roku 1948. Člen skupiny Trasa (od 1959). V letech 1959-1989 vytvořil dvě stě osmdesát devět filmových plakátů. Oceněné filmové plakáty: 1964 druhá cena na MFF v Karlových Varech (Sladký život a Obžalovaný); 1977 Zvláštní cena The Hollywood Reporter (Bílá odysea); 1980 Grand prix na MFF v Chicagu (Závod o velkou cenu); 1982 třetí cena The Hollywood Reporter (Neříkej mi majore!); 1984 Stříbrná medaile na MFF v Chicagu (Prachy v prachu); 1988 Čestné uznání "Nejkrásnější plakát roku" (Velká filmová loupež).

 

JOSEF VYLEŤAL
Narozen 18. června 1940 v Brně, zemřel 3. února 1989 v Praze. Malíř, grafik, divadelní a filmový výtvarník.
Studoval na Vysoké škole technické v Bratislavě (1957-1960) a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1960-1961; Adolf Hoffmeister). Samostatně vystavoval od roku 1963, kolektivně od roku 1965. V letech 1964-1979 vytvořil sto patnáct filmových plakátů. Oceněné filmové plakáty: 1979 Stříbrná plaketa na Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu (Panna a netvor).

 

ZDENĚK ZIEGLER
Narozen 27. října 1932 v Praze. Grafik, typograf a výstavní designér.
Studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze (1955-1961). Od roku 1990 působí jako pedagog (2000-2003 rektor) na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kolektivně vystavuje od roku 1964, samostatně od roku 1970. Člen asociace AGI (od 1980). Od roku 1984 členem Sdružení českých grafických designérů Typo & (od 1995 Typo Design Club). V letech 1963-1989 vytvořil dvě stě sedmdesát čtyři filmových plakátů. Oceněné filmové plakáty: 1964 Čestné uznání Typomundus v Montrealu (Přísně tajné); 1965 Stříbrná medaile v Colombu (A pátý jezdec strach); 1976 Zlatý Hugo na MFF v Chicagu (Modrá Electra Glide); 1977 Čestné uznání The Hollywood Reporter (Děrsu Uzala); 1982 Stříbrná plaketa na MFF v Chicagu (Zelený led); 1983 Bronzový Hugo na MFF v Chicagu (Výstřel do zad).

 

PŘÍBĚH  FILMOVÉHO PLAKÁTU – Josef  Kroutvor  (výtah z knihy Poselství ulice)

 

     „Iniciativu na počátku šedesátých let v československé plakátové tvorbě převzal FILMOVÝ PLAKÁT, ten byl nejzajímavější mezi ostatním průměrem. A nebylo to jistě náhodou, nenasytné potřeby diváků povzbuzovaly import a inspiraci, film byl tolerovaným médiem. Sovětské filmy i nadále podléhají ideologickému kánonu socialistického realismu, ale francouzské či italské komedie a dokonce i pečlivě vybrané americké filmy jsou vítaným osvěžením promítacích sálů. Zejména západní filmy nabízejí grafické tvorbě větší tvůrčí odvahu, neboť nejsou předem svázány různými požadavky a zákazy.

 

      K významným autorům filmových plakátů v první polovině šedesátých let patří  například Jiří Balcar, Karel Vaca, Karel Teissig, Bedřich Dlouhý, Zdeněk Palcr, Josef Vyleťal, Karel Machálek, Zdeněk Ziegler . Povětšinou se jedná o malíře, sochaře, grafiky, kteří přenášejí do plakátu část svého volného umění.

 

     Silnou osobností je Jiří Balcar. Rád pracuje  se zdrsněnou plochou, jako by rozežranou časem a vnitřními procesy, používá fragmenty písma a značek, otisky typů a fotografický dokument.

     K dalším protagonistům šedesátých let patří Karel Teissig. Do malovaných obrazů zasahuje Teissig kolážové prvky, aby zvýraznil pocit reality před estetickou stylizací a iluzí.

     Možnosti koláže zaujaly i Karla Vacu. Plakát pro Felliniho Sladký život vylepený v roce 1962 používá kolážové prvky jako ironie, poezie,humoru. Parafráze renesančního portrétu vystihla velmi výstižně bizarní a společensko kritický charakter filmařského díla.

    Josef Vyleťal  kupí před divákem fetiše a symboly, ze snů a podvědomí přivolává na svět fantastická monstra a halucinačníobjekty.

   S fantasknem si zahrává i Karel Machálek, další výzmamný autor filmových plakátů milující černou romantiku a mystifikace.

    Také kořeny  filmové plakátové tvorby Zdeňka Zieglera směřují do první poloviny šedesátých let. Zieglerův přínos spočívá v tom, že vnáší do poetické hry kolážových prvků smysl pro řád, konstrukci obrazu i písma.

   Plakáty Antonína Sládka jsou hravé, vtipné, zbytečně nefilosofují, mluví jasnou a srozumitelnou řečí. Jeho plakát pro legendární Žlutou ponorku Beatles z roku 1971 se stal něčím víc než plakátem-byl manifestem generace.

   Značně vysokou laťku estetického vnímání nastavily před diváka plakáty Milana Grygara, grafika s experimentálními sklony. Jeho perfektní díla jakoby ani nebyla určena pro živou ulici, ale rovnou pro kolekce sběratelů.

 

    Ke konci šedesátých let je už zřejmé, že se zrodila škola českého filmového plakátu, jejíž invence zasáhne i část let sedmdesátých. Vedle slavné školy tenisové máme i školu grafickou, k jejímž předním reprezentantů patří Milan Grygar, Zdeněk Ziegler, Josef Vyleťal, Olga Poláčková-Vyleťalová, Karel Machálek, Antonín Sládek, Karel Teissig . Filmový plakát se výrazně odlišuje od malovaných plakátů divadelních a povětšinou používá jen kresbu ve spojení s koláží anebo jen čistou fotomontáž.

 

Škola filmového plakátu úspěšně reprezentuje i v zahraničí, má své zastánce, sběratele a vykladače.“

 

 

Poznámka:

 

    Kolekce 82 plakátů vystavených v Segovie je součástí sbírky filmových plakátů filmové galanterie TERRYHO PONOŽKY. Ta je je součástí činnosti dvou největších pražských artových kin Aero a Světozor.

   Všechny vystavené plakáty jsou PŮVODNÍMI TISKY  z let uvedených u signatury autora. Nejedná se o kopie ani reprinty.

     Filmová sbírka  TERRYHO PONOŽEK obsahuje několik tisíc originálních filmových plakátů a je zčásti prodejná v rámci internetových stránek www. terryhoponozky.cz.

Místo konání:

Avda. Pio XII, 22-24
28016 Madrid
Španělsko

Datum:

Od: 8.5.2008 0:00
Do: 31.5.2008 0:00

Organizátor:

České centrum Madrid


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala