Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.4.2015 18:00 - 30.4.2015

CZECH ARCHITECTURAL CUBISM – Světový fenomén

Výstava, konající se na fakultě architektury v Řezně, představuje osobnosti a stavby českého kubismu a nabízí nejnovější poznatky v této oblasti architektury. Kubistický směr se v architektuře prosadil především v Praze, kde v letech 1911-14 vznikaly jedinečné stavby, interiéry i mobiliář. Výstavu zahájí svou přednáškou Zdeněk Lukeš, známý český architekt a historik architektury. Organizátory akce jsou České centrum Mnichov a OTH Regensburg.

Základy architektonického kubismu položil architekt a teoretik Pavel Janák (1882-1956), který se inspiroval Picassovým kubismem, architekturou pozdní gotiky a Santiniho barokní gotikou. Vytvořil iracionální a expresivní architekturu, vycházející z tvaru krystalů. Jeho stopu následovali další architekti: Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, Emil Králíček či Rudolf Stockar. Během několika málo let (1911-1914) navrhli různé kubistické stavby (kapli, krematorium, továrnu, nádraží, vily aj.), interiéry, nábytek a uměleckoprůmyslové přístroje. Hlavní proud architektury – doznívající historismus, secese, racionální moderna a art déco, byl kubistickými experimenty dotčen jen minimálně.

Tento směr se však nikdy nepodařilo prosadit v českých zemích nebo kdekoliv jinde v Evropě, a proto zůstal slepou odbočkou moderní architektury. Po mnoha desetiletích byl znovuobjeven a dnes přijíždí do Prahy odborníci i milovníci architektury a umění z celého světa, aby obdivovali kubistické stavby a design.

Výstava pražské Galerie Jaroslava Fragnera představuje nejdůležitější představitele a díla tohoto směru a také nejnovější poznatky v oblasti kubismu.

Vernisáž: 16.4.2015 / 18.00

– zahájení přednáškou Zdeňka Lukeše: architekt a historik architektury, docent na New York University of Prague, zaměstnanec na Pražském hradě v oboru památkové péče, autor výstavy

Přednáška se koná v anglickém jazyce.

Trvání výstavy:  16.4. – 30.4.2015

Další termíny v rámci výstavy:

St 22. dubna/ 18.00: Praha, hlavní město kubismu - Vojtěch Lahoda (ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, profesor na Univerzitě Karlově v Praze)

Vstup: zdarma

Leták k akci si můžete stáhnout zde:

Pořadatelé:

České centrum Mnichov, OTH Regensburg

Výstava Galerie Jaroslava Fragnera v Praze

© VitVit (Zdroj: Wikimedia Commons)

Místo konání:
OTH Regensburg, Fakultät Architektur, Halle A, Prüfeninger Str. 58, Regensburg
Datum:

Od: 16.4.2015 18:00
Do: 30.4.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala