Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.11.2019 - 20.11.2019

Mezitím na jiném místě - století českého komiksu

Český Dům v Jeruzalémě přináší výstavu Mezitím na jiném místě - Století českého komiksu. Výstava vznikla u příležitostí oslav k připomenutí významných výročí roku 2018 a uskutečňuje se v rámci projektové linie Českých center Dědictví českého jazyka a literatury ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV, v.v.i a Univerzitou Palackého v Olomouci.

 

Výstava chce představit českou tvorbu v mnohosti jejích podob i v historických souvislostech. Tematickým zacílením na ústřední žánry, zlomové momenty a mezikulturní inspirace touží nabídnout jakýsi vějíř vyprávění o moderním českém komiksu a jeho „prvním století“. Ona nesystematická rozrůzněnost se zdá být pro vyprávění příběhu českého komiksu zvláště příhodná – to, co a jak se dělo mezitím na jiném místě, nám umožní lépe pochopit tady a teď.

Jednotlivá témata výstavy chtějí nabídnout mnohost pohledů – oddíly zaměřující se na konkrétní žánr se potkávají se sekcemi věnovanými uzlovým momentům českých dějin – zakladatelskými legendami počínaje a nejtemnějšími hodinami ohrožení konče. Ani ty však nechceme zachycovat jen v jejich dobové podobě, ale zajímá nás dějinná reflexe, to, jak jsou tyto centrální příběhy národního historického povědomí komiksem zachyceny a interpretovány: bezprostředně, i z časového odstupu. Samostatný okruh témat pak nabízejí otázky kulturního transferu: sledujeme, jak český komiks komunikoval a komunikuje s tvůrci i příběhy z jiných kulturních kontextů.

 

© Ilustrace: Kateřina Čupová

 

 

 

Organizátor:     Česká centra

Kurátoři:           Pavel Kořínek, Tomáš Prokůpek

Partneři:           Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, Filozofická fakulta Univerzity                                                         Palackého v Olomouci

Ilustrace:           Kateřina Čupová

Grafik:               Adéla Orava

Překlad:            Christian Falvey


 

 

 

 

Partneři 

Místo konání:

Cinematheque Jerusalem, 11 Hebron rd. Jerusalem, Izrael

Datum:

Od: 6.11.2019
Do: 20.11.2019

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala