Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.10.2017 - 29.10.2017

Chvála oportunismu a Strážci občanského dobra na 62. Mezinárodním knižním veletrhu v Bělehradě

Letos poprvé bude Česká republika mít svůj stánek na 62. Mezinárodním knižním veletrhu v Bělehradě. Tento veletrh s dlouholetou tradicí se řadí mezi významné akce v teritoriu s návštěvností okolo 190 000 osob.

V novodobé historii nebyla Česká republika dosud samostatně prezentována  navzdory tomu, že současná česká literatura je srbskými nakladateli vyhledávána a vydávána.

Hosté

Marek Toman

Nakladatelství Clio na podzim 2017 vydá knihu Marka Tomana „Chvála oportunismu“. Jedná se o první Tomanovu knihu v srbském jazyce. Autor se zúčastní křtu knihy, debaty s návštěvníky veletrhu i setkání s bohemisty.

 

Petra Hůlová 

Na konci roku 2016 vydalo srbské nakladatelství Plato knihu Petry Hůlové „Strážci občanského dobra“ Autorčina přítomnost a prezentace knihy na veletrhu zvýší povědomí o této knize i současné české literatuře. 

 

Místo konání:
Bělehrad, Srbsko
Datum:

Od: 22.10.2017
Do: 29.10.2017

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala