Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.10.2005 0:00 - 0:00

Český stůl v Krakově - Autorské čtení Lubora Kasala

Básník a šéfredaktor časopisu Tvar - Lubor Kasal - představí na Jagellonské univerzitě v Krakově svoji tvorbu a časopis. Později se s ním bude konat autorské čtení v rámci tzv. Českého stolu. Autor zde představí ukázky ze své nejnovější sbírky Bláznův dům. Více informací zde

Lubor Kasal se narodil 24. ledna 1958 v Praze. Po maturitě (1977) na gymnáziu v Praze 3 (Sladkovského nám.) studoval dva semestry Stavební fakultu ČVUT, poté rok pracoval jako učitel pracovního vyučování na ZŠ. V roce 1984 absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (diplomová práce na téma Tvorba Václava Hraběte v kontextu poezie 60. a 70. let). Po roční vojenské službě byl zprvu jazykovým redaktorem v redakci chemické literatury SNTL a následně v oddělení jazykových úprav a korektur Státního pedagogického nakladatelství, kde roku 1990 přešel do redakce českého jazyka a literatury. V září téhož roku se stal redaktorem literárního časopisu Tvar, v němž byl od roku 1993 šéfredaktorem. V lednu 2001 odešel do Jindřichova Hradce, aby se podílel na vedení dřevozpracující firmy, která je v majetku jeho otce. V roce 2002 byl ale přinucen z firmy odejít z důvodů dílem iracionálních, dílem smutnosměšných. Potom byl zaměstnán v pražské literární a divadelní agentuře Aura-pont. Nyní je živnostníkem v oboru nakládání knih. Od března 2005 je opět šéfredaktorem Tvaru. Žije v Praze - Strašnicích. V letech 1979 - 1991 se svými verši pravidelně účastnil recitačních pořadů Zelené peří Mirka Kováříka. Vedle časopiseckého a novinového publikování (verše, recenze, články apod.) se rovněž autorsky podílel na několika básnických almanaších.
Své překlady veršů současného slovinského básníka Ivo Frbežera publikoval v knize Kamenuj kamenné... (Volvox Globator 1997).

Vydal tyto básnické sbírky:
     Dosudby (Mladá fronta 1989)
     Vezdejšina (Protis 1993)
     Hlodavci hladovci (Horizont 1995)
     Jám (Petrov 1997)
     Hladolet (Petrov 2000)
     Bláznův dům (Host 2004)

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

25.10.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

Institut Slovanské Filologie Jagellonské univerzity


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala