Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.5.2006 0:00 - 0:00

Český stůl v Krakově

Jiří Holý – Smrt Horsta Schillingera (přednáška) – v létě 1943 zastřelila mladá dívka, která byla poslána do plynové komory, důstojníka SS Schillingera. Tato událost byla několikrát zpracována v dokumentární literatuře i v beletrii (Tadeusz Borowski, Arnošt Lustig). Přednáška srovnává jednotlivé verze a klade otázku, jak zobrazit holocaust.

Prof. PhDr. Jiří Holý DrSc. (1953)

Vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor: čeština - němčina (1977). Pracoval v nakladatelství Čs. spisovatel jako korektor a redaktor. V letech 1982 – 1998 působil jako vědecký pracovník v Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Od roku 1998 učí na FF UK na katedře české literatury. Během své vědecké a pedagogické kariéry mnohokrát hostoval v německy mluvících zemích. Je jedním z nejerudovanějších odborníků na českou literární historii 20. st.
Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

23.5.2006 0:00 - 0:00

Organizátor:

Institut Slovanské Filologie JU, Kraków


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala