Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.12.2006 0:00 - 0:00

CESTA MRÁČKOVÉHO DRÁČKA

Dne 11.12.06 v 19:00 se v sále Českého centra uskuteční v pořadí již 6.ročník tradiční charitativní akce "CESTA MRÁČKOVÉHO DRÁČKA" PROGRAM: vystoupení taneční skupiny divadla SHALOM, vystoupení pěveckého souboru dětí CZ ZŠ v Moskvě, promítání realizovaných projektů ADRA Int., ale především……………prodej dětských obrázků za přítomnosti kurátora výstavy pana Vojtěcha Vrtílka. V závěru večera občerstvení adresa: ulice J.Fučíka 12/14, vstup zdarma

CESTA MRÁČKOVÉHO DRÁČKA je dlouhodobý projekt, kterým od roku 1997 v České republice vedeme dialog s veřejností o pohledu dětí a mládeže na přírodu a svět. Projekt je realizován prostřednictvím celostátních výtvarných soutěží, na dané téma pro děti a mládež z mateřských škol, dětských domovů a speciálních zdravotních a sociálních zařízení v ČR. Cílem projektu je motivace k vnímání přírody, pozitivních i  negativních jevů v okolním světě

a vyjádření prožitku výtvarnou formou. Projekt má také za úkol zprostředkovat aktivní pomoc dětí –dětem. To se úspěšně daří plnit prostřednictvím  prodejních výstav soutěžních prací.

CESTY K DĚTEM o.s.

 

Projekt v roce 2006 finančně podpořila Nadace Partnerství ,ČR

 

 

Místo konání:

3. Tverskaja-Jamskaja 33/39
125047 Moskva
Rusko

Datum:

11.12.2006 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala