Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.9.2006 0:00 - 30.9.2006 0:00

Chcete mluvit česky?

Při příležitosti Evropského dne jazyků bude jednou z aktivi ČC výstava propagačních materiálů, učebnic, pomůcek spojených s výukou českého jazyka, informace o jazykových kurzech při ČC, o jazykových kurzech pro studenty a možnostech studia v ČR aj.

26. září - Evropský den jazyků

Evropský den jazyků vyhlásila Rada Evropy s cílem vzdát hold evropskému jazykovému bohatství. Každý jazyk je podstatnou součástí kulturního dědictví Evropy a její budoucnosti. Hlavní myšlenkou je upozornit na možnosti, které znalost jazyků otevírá. Jazyková diverzifikace však přináší nejen profesní, vzdělávací a kulturní mobility, ale i větší vzájemné pochopení a toleranci mezi lidmi.

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

Od: 20.9.2006 0:00
Do: 30.9.2006 0:00

Organizátor:

České centrum Sofie


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala