Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.4.2011 0:00 - 16.4.2011 0:00

Clarimania 2011 – Klarinetový festival

Českou republiku bude na festivalu reprezentovat mladý klarinetista – Irvin Venyš, a to v rámci zahajovacího slavnostního koncertu dne 13. dubna svou interpretací „Klarinetového koncertu no. 2 op. 74“ Karla Marii Webera.

Mezinárodní klarinetový festival Clarimania 2011 je hudební přehlídkou s mimořádným mezinárodním věhlasem. Patří k nejvýznamnějším evropským festivalům, propagujícím a reprezentujícím hudební umění, speciálně na dechové nástroje. V rámci CLARIMANIE 2011 se bude konat 5 koncertů. Mezi pozvanými festivalovými hvězdami jsou mj. Philippe Berrod (první klarinetista Orchestre de Paris), Justo Sanz (profesor Královské konzervatoře v Madridu, Roman Widaszek (Hudební akademie v Katovicích), Timothy Philipps (Tory University) a Irvin Venyš – oceňovaný český klarinetista mladé generace.

 

Festival CLARIMANIA 2011 nabízí řadu uměleckých a hudebně-vzdělávacích akcí, určených jak studentům hudebních škol a akademií z Polska i zahraniční, tak žákům uměleckých škol a všem obyvatelům Vratislavi, především milovníkům hudby. Během pěti festivalových koncertů zazní jak komorní, tak koncertní díla, která patří k „železnému” repertoáru koncertních klarinetistů, tak díla zcela neznámá, jejichž polské premiéry zazní právě na festivalu („Dialogues a l’ombre double” Pierre Boulez’a, 4 koncerty pro dechové nástroje Ondřeje Kukala).

 

Koncerty, mistrovské kurzy a přednášky budou doplněny o multimediální prezentace a výstavu nástrojů a hudebních doplňků.

 

Více informací na: www.amuz.wroc.pl

 

Čestnou záštitu udělil festivalu Velvyslanec České republiky v Polské republice J. E. Jan Sechter.

 

Místo konání:
Wrocław, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
Datum:

Od: 13.4.2011 0:00
Do: 16.4.2011 0:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala