Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.3.2015 20:30

Collegium 1704 v Bruselu

V předvečer Velikonoc představí Collegium 1704 mistrovské dílo českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky Responsoria pro svatý týden. Soubor vystoupí v pondělí 16. března 2015 od 20:30 v kapli Minimes.

Responsoria pro hebdomada sancta je sbírka 27 responsorií, zhudebňující starozákonní i novozákonní texty, vztahující se k ukřižování Ježíše Krista. Každému ze svátků svatého týdne náleží 9 responsorií (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota). 

Zelenkova Responsoria pro svatý týden patří k jeho nejdůležitějším skladbám. Sbírka se stala synonymem jeho kontrapunktického mistrovství. Jedná se o hudební dílo plné kontrastů s překvapujícím harmonickým zabarvením. Propojení textu a hudby vyniká u Zelenky naléhavostí a hloubkou výrazu, pro něž bychom jen stěží hledali v barokní hudbě paralelu. 

Responsoria jsou psána pro čtyřhlasý vokální soubor a orchestr, který zdvojuje vokální hlasy. Zelenkova partitura předepisuje obsazení orchestru smyčcovými nástroji posílené 3 trombóny, fagotem, varhany a loutnou.

 

Více informací na: http://www.bozar.be/activity.php?id=14469&selectiondate=2015-02-26
Kdy: V pondělí 16. března 2015 - 20:30
Kde: Minimes, Rue des Minimes 62, 1000 Brusel
Vstupné: 20 € : kategorie II, 28 € : kategorie I

Místo konání:

Rue des Minimes 62, 1000, Brusel

Datum:

16.3.2015 20:30

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala