Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.2.2011 - 11.3.2011

CONDITION REPORT (ZPRÁVA O STAVU) – nové fotografické umění z České republiky

ZPRÁVA O STAVU představuje díla skupiny nových umělců spojených s oddělením fotografie na pražské FAMU - Kateřiny Držkové, Vojtěcha Fröhlicha, Květoňových (Radka a Zdeňka), Jana Měřičky a Terezy Příhodové. Jejich umění reprezentuje celou řadu současných postupů, které mají určité kořeny ve fotografii a fotografických médiích.

Projekt vznikl ve spolupráci se státním orgánem pro rozvoj fotografie ve Walesu „Ffotogallery“ a Evropským centrem pro fotografický výzkum při Univerzitě Walesu v Newportu.  

Jako jeden z novějších členů Evropského společenství Česká republika v minulých letech prošla celou řadou hlubokých společenských a ekonomických změn. Díla zahrnutá ve Zprávě o stavu odrážejí vliv globalizace po létech života pod vládou komunistického režimu.  

Česká republika má neuvěřitelně bohaté fotografické tradice, tato výstava se zajímá i o to, zda v oboru existují jakési kulturní tendence specifické pro české země. Tito mladí čeští umělci ve svém přístupu sdílejí určité rysy, jako například hravé pokusy a schopnost kombinovat tradiční a moderní procesy, které mění každodenní či běžné ve výjimečné. Dalo by se říct, že jejich dílo má určitou „českou citlivost“, co je však ještě důležitější, je to, že umělci jsou intelektuálně spojeni s nápady a vlivy širší mezinárodní umělecké scény, která odráží novou Evropu.

www.hoopersgallery.co.uk

Místo konání:

Hoopers Gallery, 15 Clerkenwell Close, London EC1R 0AA

Datum:

Od: 4.2.2011
Do: 11.3.2011

Organizátor:

Ffotogallery, European Centre of Photographic Research, University of Wales Newport, Hoopers Gallery


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala