Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.7.2020 - 19.7.2020

Současná česká animace: UMPRUM Ateliér Filmové a TV grafiky

Česká centra ve spolupráci s vybranými vysokými školami a filmovými festivaly uvádějí speciální program pásem animovaných filmů, jimiž vzdávají hold současné české animaci. Animace vždy patřila k rodinnému stříbru česk(oslovensk)é kinematografie a tuto pozici zaujímá stále, o čemž svědčí mezinárodní pozornost a ocenění, jichž se současným animovaným dílům dostává. Připomeňme též, že v letošním roce uplyne 120 let od narození Hermíny Týrlové, která stála u zrodu čs. animovaného filmu.

 

UMPRUM - Ateliér Filmové a TV grafiky

10. - 19. července, 2020
Zdarma ke zhlédnutí po bezplatné registraci na Dafilms 
ZDE  
 

Projekce filmů proběhnou on-line prostřednictvím platformy Dafilms, která má mezinárodní dosah a profesní renomé. Fokus na současnou českou animaci zde bude uveden jako jeden ze speciálů. Od června do září zde bude postupně zdarma představeno několik pásem ve formě kurátorských filmových výběrů přibližně hodinové stopáže, přičemž každé z nich bude k volnému zhlédnutí na 10 dní. Filmy budou opatřeny anglickými titulky, pokud nejsou zcela jazykově bezbariérové.

UMPRUM - Ateliér Filmové a TV grafiky

Ateliér na UMPRUM existuje již od roku 1951. Byl založen jako ateliér pro budoucí výtvarníky animovaného filmu a jeho absolventi měli možnost navázat prací ve studiích Krátkého filmu Praha (Studio Bratři v triku a Studio Jiřího Trnky) - ať už jako výtvarníci, režiséři nebo animátoři.

Ateliér Filmové a TV grafiky je nejstarším ateliérem animovaného filmu u nás. Profil absolventa a studenta je odlišný́ od ostatních podobně zaměřených ateliérů v republice svou silnou výtvarnou a grafickou podstatou, čímž je na poli studia animovaného filmu v ČR jedinečný. Toto filmově-grafické vzdělání je zároveň silným základem pro širší uplatnění absolventa našeho ateliéru.

Ve 21. století čelí animace jako taková zcela novým výzvám. Její využití se z uplatnění ve formě klasického audiovisuálního díla přesouvá také směrem k dalším oborům a možnostem aplikace. Jsou to zejména nové interaktivní a technologické formy jako webdesign, UX design, virtuální a augmentovaná realita, videomapping, herní design, mobilní aplikace atd.

Studenti ateliéru představují multi-oborové tvůrce, kteří mají přehled o současném dění na poli grafického designu, ilustrace i filmu a animace. Jsou průkopníky nových přístupů, a tímto posouvají obor dopředu a rozšiřují jeho hranice. (Jan Drozda, UMPRUM)

Best of UMPRUM (59 min): 

Frootz
Rozálie Kirschová (00:28)
Nic než ovoce.

Otesánek
Linda Retterová (05:26)
Po „sněd sem mámu, sněd sem tátu“ se loutka Otesánek vydává na kus žvýkačky do světa (téměř výhradně z textilních materiálů). Vydrží město nápor této drzosti?

Bazén
Marie Urbánková (3:44)
Nerudná pokladní důrazně varuje návštěvníky, že klíče ke skříňkám se musí opravdu vrátit a plachý plavec sní o velkolepém plaveckém výkonu.

Otřes
Josef Žárský (4:00)
Stará Eskymačka je závislá na sociálních sítích, což má fatální vliv na její schopnost získat jídlo. Film o zbraních a mobilních telefonech. Včetně praskajícího ledu. 

Houbeles
Kateřina Hubená (02:18)
Krátký film o strachu a očekávání, že najdeme něco, co je někdy hned vedle nás.

Zahrada
Julie Lupačová, Linda Retterová (01:03)
Zahrada byla stvořena k uctění 100. výročí založení samostatného Československa a autorům se podařilo tuto stovku let zpracovat do jediné minuty.

Deep Dark Fears
Pavel Soukup (00:24 + 00:33)
Krátké spoty o strachu.

Black hole proxy
Matouš Vyhnánek (04:39)
Krátký film o osudu, víře a gravitaci, vytvořený jako pocta animaci a zvláštnímu humoru Terryho Gilliama.

Hypnagogia
Magdalena Kvasničková (04:58)
Animované zobrazení stavu polospánku těsně před usnutím. Různí lidé popisují, jak vidí stav mezi bděním a spánkem.

Štvanice
Michela Režová (11:33)
Tento animovaný dokument přináší zpět nádherné dny československého hokeje - ale také temné okamžiky z roku 1950.

Zvuk
Julie Lupačová (06:40)
Tato zvukem generovaná animace dává slyšitelnému světu působivou vizuální formu pohybujících se geometrických tvarů nebo hvězdné oblohy.

Revisted
Šimon Marek (04:11)
Hudební video rozdělené na dvě části, kdy každá prezentuje různý pohled na stejnou věc.

Sekec mazec
Karel Osoha (06:18)
Animovaná groteska z prostředí jednoho panelového domu. Během jednoho poledne bude dívka zasažena důsledky jejího hněvu a životy několika obyvatel tohoto domu.

 

Místo konání:

Online

Datum:

Od: 10.7.2020
Do: 19.7.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala