Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.10.2019 0:00 - 30.6.2020

Cours de langue tchèque pour adultes

Večerní kurzy češtiny pro dospělé Kursy českého jazyka pro dospělé probíhají v pondělí a ve středu večer po celý školní rok, v devadesátiminutových blocích ve skupinách do 10 osob.

Večerní kurzy češtiny pro dospělé

Kursy českého jazyka pro dospělé probíhají v pondělí a ve středu večer po celý školní rok, v devadesátiminutových blocích ve skupinách do 10 osob.

 

Roční poplatek: bude upřesněno
Snížený studentský poplatek: bude upřesněno

Začátek kurzů: říjen 2019
Konec kurzů: poslední týden v červnu 2020

 

Rozvrh:

Úroveň II – Falešní začátečníci : pondělí 20.00–21.30
Úroveň III – Střední pokročilí : pondělí 18.30–20.00
Úroveň IV – Pokročilí : středa 20.00–21.30 

První kurz je zdarma a slouží zároveň jako informační setkání.


Používáné jazykové učebnice:

  1. Basic tchèque » I et II, Adamovičová, Ivanovová, Karolinum
  2. Czech Step by Step, Lída Holá, Fragment
  3. Čeština pro život, Alena Nekovářová, Akropolis
  4. Česká čítanka, Ilona Kořánová, Akropolis

Zápis do kurzů probíhá od září nového školního roku.

ZÁPIS A KONTAKT : p. Noemi Prečanová :  precanovan@yahoo.fr nebo tel. 06 17 23 52 18.

 

Úroveň I - začátečníci - bude upřesněno

Kurzy češtiny pro děti 

 

ZÁPISY NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 JSOU ZAHÁJENY. 
Všechny potřebné informace naleznete zde.

 

Projekt České školy bez hranic vznikl za podpory pařížského Českého centra, ve spolupráci s českým velvyslanectvím v roce 2003. Iniciátorkou a zakladatelkou první školy tohoto druhu je Lucie Slavíková-Boucher. Česká škola bez hranic Paříž je určena vícejazyčným dětem vyrůstajícím ve Francii.

Program je rozdělen na předškolní a školní výuku. Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu, který odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Předškolní výchova se zaměřuje na rozvoj slovní zásoby, žáci se seznamují s českými tradicemi, svátky, učí se zpívat a recitovat, poznávají české knihy.

1. – 9. třídě se vyučují předměty český jazyk a česká literatura, a dějepis-zeměpis českých zemí. Důraz je kladen na schopnost používání českého jazyka v kultivovaném ústním i písemném projevu, znalost českých reálií; žáci se učí kriticky myslet; ve vyšších ročnících se seznamují s aktuálním děním v ČR, jsou vedeni k jeho analýze a chápání v evropském a celosvětovém kontextu.

ČŠBH Paříž nabízí i doplňující kurzy češtiny.

Ve škole jsou vítány i děti slovenského původu.

Česká škola bez hranic Paříž je členem spolku Česká škola bez hranic, který sídlí v Praze a zastřešuje a koordinuje činnost všech Českých škol bez hranic na světě; dále zastupuje zájmy těchto škol v jednání s partnerskými ministerstvy a dalšími relevantními organizacemi.

 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

Od: 1.10.2019 0:00
Do: 30.6.2020

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala