Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.11.2007 0:00 - 13.11.2007 0:00

CRAFTSMANSHIP FOREVER

Zveme Vás na výstavu současné skleněné plastiky a fotografie, která vznikla jako výsledek studijního pobytu pěti studentů VŠUP v Moravských sklárnách Květná. Michal Froněk a Jan Němeček pracují v atelieru DESIGN VÝROBKU III na katedře designu v rámci Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (VŠUP). V rámci jednoho ze svých projektů se rozhodli zapojit i studenty do svých aktivit v oboru skleněné plastiky. Pět vybraných studentů se posléze zúčastnilo třítýdenního pobytu v moravsko-slovenském pohraničí - v Moravských sklárnách Květná, které jsou světoznámé díky svým skleněným výrobkům špičkové kvality.

 

Výstava bude představena také v Iaşi (Palatul Culturii) ve dnech 20.11.-9.12.2007.

 

Umělecká tvorba studentů představuje tzv. „reinkarnaci“ tvarů skla, které pro Květnou v minulosti navrhli různí výtvarníci a dále byl dán prostor jejich vlastním experimentům v tvorbě designu užitkového skla. V rámci workshopu dostali příležitost zjistit, jak sklárna ve skutečnosti funguje, pochopit nejrůznější vazby a technologie a v neposlední řadě také zažít specifickou atmosféru a porozumět tak lépe práci sklářů. Mohli se přesvědčit o velkých rozdílech mezi navrhováním skla od počítače a tvorbou v přímém kontaktu s jeho žhavou podobou. Od studentů bylo žádáno, aby vyzdvihli zejména specifičnost práce sklářů v Květné a jejich schopnosti, především zpracovávat v dnešní době produkty ze skla stejným způsobem a ve stejné kvalitě, jak byly vyráběny před desítkami let. 

 

Uskutečněný experiment se ukázal jako velmi zajímavý pro obě zúčastněné strany, jak pro skláře, tak pro studenty, kterým se podařilo vytvořit několik hodnotných děl s novým designem.

 

Přijďte se i Vy podívat na výsledek vystavený v UNA Galeria!

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

Od: 1.11.2007 0:00
Do: 13.11.2007 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala