Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.8.2020 - 31.8.2020

Čtenářský kroužek: Příběh v řeči nepřímé

Je lepší mlčet o tom, o čem nelze mluvit, nebo bychom se přece jen měli pokusit to nějak sdílet? V srpnu Vás zveme ke společné četbě románu „Příběh v řeči nepřímé“ (Větrné mlýny, 2016; německy KLAK Verlag 2019, překlad: Daniela Pusch), románu o svobodě, frustraci a vztazích mezi generacemi v západočeském pohraničí.

Když se Anna dozví, že si její bratr vzal život, vynoří se jí mnoho vzpomínek – na rodiče, dětství, domov a dobu, ve které spolu vyrůstali. Zemančíková, která je mimo jiné autorkou četných reportáží z pohraničí, se ptá – jak jinak než nepřímo – na to, proč se cítíme doma právě tam, kde se cítíme doma, a jestli svůj domov ztrácíme, když nás opouští naši bližní.

Velmi se těšíme na Vaše postřehy z četby tohoto melancholického, jímavého a osobního příběhu. O své zážitky se s námi můžete podělit přes Facebook, Instagram, nebo e-mail. Dejte nám vědět, co se Vám líbilo, či nelíbilo, zda byste knihu doporučili ostatním, nebo si ji dokonce sami rádi přečetli podruhé.

Otázky k diskuzi a zamyšlení

Kdo je podle Vás ve skutečnosti hlavní postavou románu? Jaké vztahy jsou v knize detailně popisovány?

Jaké pocity ve Vás četba knihy vyvolala?

Co text vypovídá o moci a úloze vyprávění?

Jak je v knize pojednáno téma sebeurčení? Vnímali jste románové postavy jako na aktéry vlastního života, nebo si myslíte, že jsou spíše vydány napospas svému okolí a politickým okolnostem?

I když vypravěčka není přímo oslovena, její jméno se při četbě dozvídáme. Má podle Vás uvedení jejího jména v knize určitou symboliku?

Jaký význam má pro postavy v knize instituce manželství?

Označili byste vypravěčku za feministku? Proč ano (ne)?

Působil na Vás popis doby normalizace v knize uvěřitelně? Co podle Vás posílilo, nebo naopak zeslabilo pocit autenticity?

Životní cesta vypravěčky má mnoho společného s tím, co autorka skutečně zažila. Do určité míry tedy můžeme knihu chápat jako fikcionalizaci jejího života. Ovlivnilo Vás to při četbě?

Máte po přečtení románu chuť některá místa popsaná v knize navštívit?

Místo konání:

Online

Datum:

Od: 1.8.2020
Do: 31.8.2020

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala