Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.12.2018 19:00 - 16.12.2018

Czech Jewelry Designers Meet NYC

Výstava CZECH JEWELRY DESIGNERS MEET NYC představí aktuální práce třech vybraných českých šperkařek – Kristýny Malované, Evy Růžičkové a Kláry Šípkové.Vernisáž proběhne 8. 12. v 19.00 hodin
V Galerii Českého centra New York

RSVP

Výstava bude k vidění do 16. 12. 2018

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY.
8. prosince v 15:00 RSVP / 9. prosince v 15:00 RSVP / 15. prosince v 15:00 RSVP

Autorky vytvořily kolekce speciálně pro tuto příležitost a jejich spojujícím mottem se stala komunikace. Ať už se jedná o rozhovor mezi partnery, osobní interakci s okolním světem nebo kontakt české a americké kulturní scény, je možnost komunikace základní lidskou potřebou a přáním. Šperk je navíc zajímavým a plodným prostředníkem předávání informací. Dokáže prezentovat náladu i vkus svého nositele, často také odráží jeho sociální statut i kulturní znalosti. Možnosti šperku jako univerzálního jazyka dokonale ovládla bývalá ministryně zahraničí USA českého původu Madeleine Allbright, majitelka rozsáhlé sbírky broží, kterými během oficiálních i neoficiálních příležitostí dokázala beze slov vyjádřit své postoje. Není náhodou, že ve sbírce šperků patřících Madeleine Allbright najdeme i brož z dílny jedné z prezentovaných autorek, Kláry Šípkové.

Jednotlivé autorky přistupovaly k zadanému tématu s originalitou sobě vlastní. Eva Růžičková se zaměřila na osobní komunikaci v rámci partnerského vztahu. Vytvořila sérii dvojic objektů – partnerů. Tak, jako je každý vztah originál, jsou i jednotlivé páry propojené různými vztahy. Některé do sebe zapadají, jiné odhalují třecí plochy nebo společné prvky. Spojujícím, nikoli však jediným použitým materiálem je dřevo, tedy materiál, který v mnoha podobách prostupuje celou autorčinou dosavadní tvorbou.

Klára Šípková se zaměřila na schopnost šperku komunikovat emoce, což se zrcadlí i v názvu kolekce Radost. Šperkařka se zabývá otázkami „Co chci světu šperkem sdělit?“ a „Co je pro mě osobně v životě důležité?“ a dospívá k sérii pozitivních hodnot, které se prostřednictvím šperku snaží předávat dál. Vytvořeným objektům již tradičně vévodí nerezová ocel, tentokrát ovšem ve spojení s bílou barvou.

Vztah materiálu, technologie a určitých národních charakteristik inspiroval aktuální tvorbu Kristýny Malované. Čistota a upřímnost komunikace se zrcadlí v čistých, hladkých formách a transparentních materiálech. Slovy autorky by kolekce měla „vzbuzovat otázky, emoce, chuť diskutovat mezi sebou, reagovat na přítomnost a její odraz.“ S určitou formou nadsázky výtvarnice pracuje s materiály, které považujeme za typicky české, tedy se sklem a českým granátem. Jejich přenesení na americkou půdu nabízí další témata ke konverzaci, tedy střet a dialog české a americké kultury, který by měl být podpořen i touto výstavou.

Kromě aktuálních kolekcí na téma komunikace bude na výstavě k vidění také výběr z dosavadní tvorby jednotlivých autorek. Všechny tři čerpají z východisek poetického minimalismu a tvarosloví moderního designu. Jejich šperky spojují čisté, někdy až puristické linie a významné místo přisuzují použitým materiálům, které často vyhledávají mimo oblast šperku. Jejich tvorba bývá pravidelně k vidění na pražské přehlídce Designblok, ale také na zahraničních výstavách ve Vídni, v Mnichově nebo v Miláně.

Výstava vznikla za podpory Českého centra New York.

Podíleli se na ní produkční Zuzana Skulová, architekt Radim Babák, grafický designér Adam Uchytil a autorka doprovodných textů Tereza Vernerová Volná, fotogragie portrétů Johana Střížková, fotografie šperků Patrik Borecký, Tomáš Brabec, Jana Mattas Horáčková konzultace. 

V předpremiéře se výstava CZECH JEWELRY DESIGNERS MEET NYC přestavila v Praze na přehlídce Designblok od 25. do 29. 10. 2018.

Tisková zpráva:

Kristýna Malovaná absolvovala pražskou UMPRUM, ateliér design výrobků pod vedením prof. Jana Němečka a prof. Michala Froňka. Získala praxi na několika zahraničních i tuzemských stážích a workshopech, např. při ročním pobytu v Miláně ve studiu Matteo Ragni, dále pak v Berlíně a ve Francii. Za svoji práci obdržela několik ocenění, např. mezinárodní soutěž Koizumi Lighting International Competition. Je spoluzakladatelkou studia MORPHE, které se zaměřuje na práci v oblasti interiérového a produktového designu a také na design výstavních expozic, instalací a art direction.

“Mám velmi blízký vztah ke šperku, který je pro mne jakási osobní forma projevu. Proto je každý můj šperk vyroben v limitované edici s typickou vášní pro práci s různými materiály”.

www.kristynamalovana.com
www.morphe.cz

Klára Šípková vystudovala šperk na UMPRUM v Praze pod vedením Evy Eisler, z toho se tři semestry věnovala průmyslovému designu a semestr grafickému designu na stáži v Paříži. V roce 2011 spoluzaložila sdružení mladých šperkařů UNOSTO, které vzniklo jako platforma pro propagaci českého šperku a pravidelně vystavuje na mezinárodním poli. V roce 2015 otevřela vlastní Showroom. v Klimentské ulici v centru Prahy fungující dodnes jako kolaborativní projekt sedmi českých designérů, šperkařský ateliér a prodejna v jednom.

„Na šperk se snažím nahlížet nekonvenčně, nevnímám ho jen jako ozdobu, ale jako nositelné umělecké dílo, které v sobě nese určité sdělení, názor, životní styl. Libí se mi, jak šperk dotváří osobnost a vkus majitele – každý člověk k příběhu, který za šperkem vidím já, nakonec doplní ještě svůj vlastní.“

www.klarasipkova.cz

Eva Růžičková je absoloventka pražské UMPRUM ateliéru K.O.V. pod vedením Evy Eisler. Během studia prošla stáží na Burg Giebichenstein University of Art and Design v německém Halle v ateliéru Schmuck Daniela Krugra. V roce 2016 byla její práce vybrána na prestižní přehlídku TALENTE v Mnichově. Vystavovala také v Miláně, New Yorku, Berlíně či Londýně. 

“Fascinuje mě řemeslo, technologie a nekonečný potenciál materiálů. Proto ráda experimentuji a využívám materiály jako je dřevo, korek, břidlice, perleť a mnoho dalších. Důraz kladu také na precizní řemeslné zpracování a detail. Šperk vnímám jako osobní až intimní výpověď, něco tělu velice blízkého, chtěla bych ve své práci obsáhnout tyto pro mě důležité principy - vznik, růst, rovnováha, tělesnost a cit.”

www.evaruzickova.com 

Místo konání:

Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

Od: 8.12.2018 19:00
Do: 16.12.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala