Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.11.2011 - 20.11.2011

Festival „Ostře sledované Čechy!”

Společnost kulturních antropologů ETNOSFERA zve na festival, jehož hlavním cílem je přiblížení specifiky české kultury obyvatelům Poznaně, seznámení s velikostí a rozmanitostí českých kulturních aktivit. Festival nabízí různé formy prezentace – výstavy, filmové projekce, koncerty, setkání se spisovateli a rovněž diskuse.

V rámci festivalu „Ostře sledované Čechy“ se bude konat:

- koncert skupiny Zdeňka Bína „Acoustic Project“

- přehlídka „Česká jízda” – filmový duet Jan a Zdeněk Svěrák

- výstava fotografií věnovaná prozaikovi Janu Balabánovi spolu s diskusí na téma jeho torby a prezentace prvního polského vydání jeho povídek

- setkání na téma společenské, kulturní a politické situace v České republice

- cyklus setkání o jednotlivých oblastech české kultury:

* literatuře je věnováno setkání s Antonim Krohem

* filmu je věnována diskuse na téma české kinematografie po každém filmovém bloku

* výstava představuje díla českého komiksu „Společenská realita v českém komiksu” a je spojena s prezentací a přednáškou o historii tohoto svébytného druhu umění

* debata Polák vs. Češka se bude týkat vzájemného vnímání, stereotypů a sousedských polsko-českých vztahů.

České centrum ve Varšavě se účastní festivalu vzdělávací výstavou „Evropské pexeso”.

Výstava se bude k vidění v Městským domu kultury Pod  Lipami, vernisáž se bude konat 14 listopadu ve 20:00 hod.

Výstavou „Evropské pexeso“ dvě české výtvarnice za pomocí různých technik a materiálů prezentují jednotlivé země Evropské unie. Výstavu doprovází filmový cyklus animovaných filmů České televize pod tímtéž názvem, který srozumitelným způsobem přibližuje státy EU.  Filmy jsou opatřeny polskými titulky.

Animovaný 28dílný cyklus autorek Marii Procházkové a Michaely Bergmanové je určený především pro děti. V lehké, zábavné formě ukazuje jednotlivé země Evropské unie, stejně jako samotnou myšlenku Unie. Dva dětské hlasy – dívčí (Dorotka Dědková) a chlapecký (Matouš Kratina) – se nejdřív mezi sebou dohadují, o jaké zemi si budou povídat, potom o ní vyprávějí – vždy s humorem a velkým odstupem. Cílem projektu je seznámit děti (ale nejen je) s evropskými státy náležejícími do EU. Na filmu spolupracovalo mnoho výtvarníků a animátorů, kteří pomohli zdůraznit to, co je nejtypičtější pro jednotlivé země. Cyklus navíc obdařili originálním rukopisem v rámci společných pravidel, a tím podpořili společné motto: „Jednota v rozmanitosti“. Z mnoha umělců jmenujme alespoň několik – Báru Dlouhou, Anetu Kýrovou, Radka Doskočila, Niké Papadopulosovou, Martina Búřila a Zdeňka Durdila.

Cyklus „Evropské pexeso” získal na konci roku 2009 cenu Elsa v kategorii nejlepší televizní animovaný program.

Více na: http://www.etnosfera.org.pl a: http://pl-pl.facebook.com/event.php?eid=133054066796935

Místo konání:
Poznań, Stowarzyszenie Antropologów Kultury ETNOSFERA
Datum:

Od: 13.11.2011
Do: 20.11.2011

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala