Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.5.2019 - 30.6.2019

Czechoslovakia Through the Lens of Dagmar Hochová

ČC Rotterdam pořádá ve spolupráci s Moravskou galerií první veřejnou prezentaci fotografií Dagmar Hochové v Nizozemí. Výstava bude uvedena u příležitosti Světového dne svobody tisku a je ji možné vidět od 1. květně do 1. července 2019 v tiskovém centru haagského parlamentu Nieuwspoort. Akce se koná k připomenutí výročí sametové revoluce a 30 let života v demokratické společnosti.

 

Výstava je otevřena ve všední dny od 10:00 do 17:00. Návštěvníci musí zazvonit.

Vstup ZDARMA

 

Československo objektivem Dagmar Hochové 

Tisková zpráva, České centrum v Rotterdamu, 5.4.2019

České centrum v Rotterdamu pořádá ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně první veřejnou prezentaci fotografií Dagmar Hochové v Nizozemsku. Výstava, jejíž uvedení se chystá u příležitosti Světového dne svobody tisku, bude k vidění od 1. květně do 1. července 2019 v parlamentním tiskovém centru Nieuwspoort. Vybrané černobílé fotografie v kombinaci s projekcí na velkoformátové obrazovce mají za cíl představit místní veřejnosti realitu života v komunistickém Československu před rokem 1989, tak jak ji zachytila tato významná česká dokumentární fotografka.


Dagmar Hochová (1926 – 2012) se v domácím prostředí stala známou především díky svým fotografiím dětí, ačkoliv tematické spektrum její práce bylo mnohem širší. Nálepka „fotografky dětí“ se Hochové příliš nezamlouvala, neboť ztotožňovala celou její tvorbu s ideově neutrálním tématem, které mělo v době totality, na rozdíl od politicky nebo sociálně angažovaných snímků, šanci proniknout k veřejnosti. V jejím portfoliu však najdeme mimo jiné i snímky absurdních situací způsobených nelogickým fungováním komunistického hospodářství, fotografie režimem odvržených intelektuálních a uměleckých elit, série z dětských domovů, či z ústavů pro mentálně postižené. Takovéto fotografie však nemohly být ve své době veřejně prezentovány, protože nezapadaly do iluze spokojené, bezproblémové společnosti. Proto se tato část tvorby Dagmar Hochové dostala do širšího povědomí až prostřednictvím knih a výstav, které autorka realizovala po sametové revoluci roku 1989.

 „Obrazové kronikářství Dagmar Hochové bylo provozováno s tím, že jeho velká část půjde tak zvaně do šuplíku. Fotografové v komunistickém Československu dobře věděli, jaká tématika a jaké snímky cenzura propustí a jaké ne. Měli v sobě ale zodpovědnost k historii vlastní země, a tak nám po nich zůstala poměrně obšírná zpráva o tom, jak jsme žili. Chci říci, že tváří v tvář fotografiím je důležité vnímat nejen to, co na nich je, ale zamýšlet se i nad motivací autorů, kteří je vytvořili. Jedině tak jim plně porozumíme,“ vysvětluje kurátor výstavy Jiří Pátek.

 Hochové názor na fotografii a na roli fotografie ve společnosti byl formován skrze hnutí tak zvané humanitní fotografie, jejíž silná vlna se zvedla v polovině 50. let minulého století po celém světě. Poselství humanitní fotografie bylo prosté: Bez ohledu na kulturní a místní rozdíly patříme k jedné rase, která pracuje, odpočívá, raduje se, trpí, předstírá, miluje, věří i pochybuje. Díky této ideji jsou fotografie Dagmar Hochové, ač vázány kontextem místa a doby vzniku, dodnes univerzálně srozumitelné široké veřejnosti.

„Díky předchozí spolupráci s Nieuwspoortem na výstavě fotografií Václava Havla jsme se chopili jedinečné příležitosti tyto prestižní prostory opět využít. Vzhledem k tomu, že Nizozemci mají odlišné historické zkušenosti oproti zemím střední a východní Evropy, jsou pro ně témata týkající se především novodobých dějin obzvlášť zajímavá. Fotografie Dagmar Hochové jsou přesně tím, co jim může přiblížit život v totalitním režimu. Po vzoru kolegů z Českého centra v Londýně jsme se proto rozhodli oslovit Moravskou galerii v Brně, jež pozůstalost Dagmar Hochové spravuje.  Věříme, že výstava vzbudí podobně jako v Británii velký ohlas,“ uvedla Hana Schenková z Českého centra v Rotterdamu.

 

download: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Photo © Moravská Galerie)

 

Místo konání:
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag
Datum:

Od: 1.5.2019
Do: 30.6.2019

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala