Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.7.2018 19:00 - 20.9.2018

David Böhm, Jiří Franta: Cizinec

Úspěšná autorská dvojice David Böhm a Jiří Franta, jejichž hlavním komunikačním prostředkem je kresba, překračuje hranice mezi měřítky, mezi různými výtvarnými médii a vůbec hranice našich představ o kresbě. V letní výstavě ironickým a hravým způsobem prozkoumává fenomén bytí cizincem s ohledem na život v uzavřené české kotlině, ale i na vlastní zkušenosti získané na cestách.

Ve své již třetí berlínské výstavě se dvojice umělců Jiří Franta a David Böhm dotýká tématu, které aktuálně rezonuje jejich domovinou, zejména pak jejími oficiálními institucemi, mezi které ostatně patří i síť Českých center: stoleté výročí vzniku samostatného Československa se i pro ně stává podnětem k zamyšlení a předmětem analýzy, přestože se k němu vztahují poněkud odlišným způsobem, z jiného úhlu a svými specifickými prostředky. Právě odlišná historická zkušenost a vývoj zapříčinily, že Češi jako národ tvoří, na rozdíl od mnohých svých sousedů, z etnického, sociálního i kulturního hlediska víceméně homogenní masu. Z toho pramenící nejistota tváří v tvář všemu jinému a cizímu a strach z imaginárního nebezpečí, které číhá všude za hranicemi naší malebné zahrádky, se bohužel stává i důležitou kartou na domácí politické scéně a v rámci evropského společenství plodí jistou disharmonii a nesoulad. 
Právě koncepce a fenomény jako státnost, národní identita nebo vzrůstající tendence k nacionalismu, kterým jako by se v současné době ani nedalo vyhnout, jakož i pocity a frustrace jedince z nich pramenící, podrobují ve své výstavě Franta s Böhmem hravému rozboru a zkoumání a svým typicky asociativním a lehkovážně ironickým nakládáním s danou problematikou odhalují její absurdní, iracionální, archaické a někdy až nelidské vrstvy. Motiv „cizince“ ale rozvíjejí i ze zcela opačné strany, totiž skrze vlastní zkušenosti získané na cestách v zahraničí; s cizincem se tedy v jejich instalaci střídavě potkáváme, ale také se jím stáváme. 

Od roku 2006, kdy na poli výtvarného umění působí jako tvůrčí tandem, stačili Jiří Franta (*1978) a David Böhm (*1982) realizovat celou řadu výstav doma i v zahraničí, které nejčastěji charakterizuje snaha o hledání nových kontextů a významových přesahů klasického média kresby, zkoumání jeho fyzických limitů, nebo například reflexe širšího vztahu mezi obrazem a textovou strukturou. Rejstřík jejich společných projevů však zahrnuje také performance, videa, prostorové instalace, intervence do veřejného prostoru i nástěnné malby, a v neposlední řadě též publikační činnost. Svou spontánností a heuristickým přístupem provokuje dvojice umělců kreativitu a imaginaci u svých diváků, které specifickým a podmanivým způsobem vtahují do hry, nejčastěji skrze svůj uvolněný, participativní přístup, otevřený volné kumulaci asociací.

Pavel Švec (kurátor)

12. 7. 2018, 19:00: Vernisáž za přítomnosti umělců

25. 8. 2018, 16:00: Rozhovor s umělci: David Böhm und Jiří Franta

Otevírací doba: 13. 7. – 20. 9. 2018, út – so 14 – 18 hodin

Vstup zdarma

Děkujeme Galerii Nevan Contempo za spolupráci.

Obr.: David Böhm a Jiří Franta

David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota
David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota
David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota
David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota
David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota
David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota
David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota
David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota
David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota David Böhm, Jiří Franta: Cizinec © Aleks Slota

 


 

V průběhu akce fotografujeme za účelem zveřejnění na naší internetové stránce nebo na našich účtech na sociálních sítích Facebook, Twitter, Instragram a Youtube. Svojí účastí na akci vyjadřujete souhlas se zveřejňováním fotografií, na kterých můžete být také vy. Pokud s tím nesouhlasíte, sdělte to prosím naší fotografce/našemu fotografovi nebo někomu z našich zaměstnanců.

 

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

Od: 12.7.2018 19:00
Do: 20.9.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala