Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.9.2007 0:00 - 13.11.2007 0:00

Design do tmy

Přehlídka českých designových prototypů a výzkumných produktů pro zrakově postižené. Krásné a funkční předměty mohou na výstavě ocenit vidomí i nevidomí.

 

7.9.2007 - 10.10.2007

School of Optometry and Vision Sciences, Cardiff University, Cardiff CF24

 

Info: 029 2087 4694

www.cardiff.ac.uk/optom

 

***

 

16.10.2007 - 13.11.2007

Queen Alexandra College, Court Oak Road, Harborne, Birmingam, B17 9TG

 

Info: 0121 428 5050

www.qac.ac.uk

 

***

 

 

Design do tmy – design pro zrakově postižené

 

Design je demokratická disciplína, která je určena všem společenským vrstvám a skupinám a musí tedy umět reagovat i na problémy marginálních sociálních sfér. V duchu této teze se zrodil i projekt Design do tmy – design pro zrakově postižené. Mezi takové specifické skupiny patří také lidé, kteří mají postižený zrak.

Odhaduje se, že v každé společnosti má problémy se zrakem 4 až 8 % obyvatel. V České republice se předpokládá, že zrakově postižených, slabozrakých a nevidomých osob je kolem 100 000. Při pohledu na demografickou strukturu české populace je na první pohled zřejmé, že takto zasažených osob bude během následujících let zásadně přibývat, neboť silný nárůst zaznamená skupina starších občanů narozených v populační vlně po druhé světové válce.

Česká společnost není na tuto okolnost připravena systémem sociálního zabezpečení ani předmětovým světem, bez něhož si život současného člověka neumíme představit.

Nejde o nějaké nové a nepotřebné věci, ale o odpovědně navržené předměty pro každodenní běžný život. Některé z již existujících předmětů je třeba funkčně vylepšit, jiné nově vytvořit. Produkty by měly sloužit všem, proto musí být jejich funkční a výtvarná hodnota atraktivní i pro vidomé.

 

Michal Malina: Termoláhev s kelímky, 2005

Foto: Karolína Neméthová 

 

Zrod projektu

 

Projekt Design do tmy probíhá od roku 2004. Prostřednictvím rozhovorů s erudovanými odborníky a  nevidomými či zrakově postiženými se prvně shromažďovaly podklady o potřebách handicapovaných lidí. V téže době byly osloveny všechny české, moravské a slovenské vysoké školy a university vychovávající designéry a také organizace, instituce, spolky a skupiny, které různým způsobem podporují zrakově postižené a pomáhají jim, zda se chtějí projektu  zúčastnit.. Kontaktovány byly také firmy vyrábějící některé produkty, které by šly celkem nenáročným způsobem upravit pro používání nevidomými a slabozrakými.

Pro přihlášené adepty designu proběhl v Institutu rehabilitace zrakově postižených Fakulty humanitních studií UK v Praze speciální workshop ve výukových laboratořích. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých pak zprostředkovala spojení na tyfloservisy (tréninková centra zaměřená na zrakově postižené) v různých městech. Studenti (budoucí designéři) tak měli možnost od počátku projektu problémy konzultovat se zrakově postiženými. Probíhaly také diskuse s očními lékaři a lidmi, kteří mají v této oblasti  zkušenosti. Během studijního semestru se ve všech zúčastněných školách rodily modely nových či upravených předmětů, které pak byly hodnoceny nevidomými, pedagogy, autorkou projektu a kurátorkami. Vybrané modely byly veřejně prvně vystaveny v Praze v Muzeu hlavního města Prahy a v Národním technickém muzeu (v rámci výstav art & interior). Nevidomí návštěvníci měli možnost hodnotit jednotlivé práce. Vítěz této ankety, Petr Korecký s čajovým setem Do tmy, získal stáž v berlínském  Českém centru. Čajový set se začal průmyslově vyrábět ve firmě Český porcelán v Dubí a dostal se do celosvětové sítě výběrového  klubu Lions. Výstava se zatím představila v České republice, USA, Maďarsku, Slovensku, Polsku a ve Velké Británii.

 

Vojtěch Linhart: Elektrický ovladač nemocničního lůžka, 2005

 

Účastníci projektu

 

Do projektu se zapojily: pražské a zlínské ateliéry Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze, Pedagogická fakulta UK (katedra speciální pedagogiky), Fakulta humanitních studií UK (katedra obecné antropologie), Fakulta výtvarných umění VUT (ateliér produktového designu) v Brně, Fakulta strojního inženýrství VUT (odbor průmyslového designu) v Brně,   Fakulta užitých umění a designu UJEP (ateliér designu keramiky) v Ústí nad Labem, Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta textilní Technické university v Liberci (katedra designu) a Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (atelier Industrial Design). Projekt finančně podpořilo Design centrum ČR, Národní technické muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, agentura AC EXPO a Česká centra. 

Významnými pomocníky při realizaci myšlenky byl Institut rehabilitace zrakově postižených Fakulty humanitních studií UK, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, tyflocentra v Praze, Brně, Zlíně, Ústí nad Labem a Liberci a Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Do projektu se aktivně zapojily firmy Electrolux ČR, ETA a. s., Linet, spol. s  r. o. a  Tescoma s. r. o.

 

 

Jindřich Vodička: Nabíječ baterií, 2005

Foto: Karolína Neméthová 

 

Kurátorkami projektu a výstavy jsou Lenka Žižková  (Design centrum ČR) a Jana Pauly (Národní technické museum). Architektem putovní výstavy je Pavel Griz.

 

PhDr. Lenka Žižková

autorka a kurátorka projektu

 

 

Místo konání:

30 Kensington Palace Gardens
W8 4QY Londýn,
Velká Británie

Datum:

Od: 7.9.2007 0:00
Do: 13.11.2007 0:00

Organizátor:

Czech Centre, Cardiff University School of Optometry and Institute of Vision, JBC London, Cardiff School of Art and Design, Design Wales, RNIB, Queen Alexandra College and JBC London


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala