Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.1.2014 - 12.1.2014

Česko-německá designová cena „staged“

Po osm týdnů měli čeští a němečtí studenti a čerství absolventi designu možnost posílat své návrhy na téma Materialita v designu nábytku. Do uzávěrky na konci října poslalo své návrhy téměř 100 mladých designerů. Prezentováno bude 45 nejlepších prací v rámci interdisciplinárního think tanku s výstavou, workshopem a přednáškami konaného od 10. do 12. ledna příštího roku na veletrhu room+style v Drážďanech

V rámcovém programu dají prostřednictvím přednášek nahlédnout do svých oborů kromě zástupců kultury a kreativního průmyslu také vědci z Technické univerzity Drážďany a zástupci řemeslných komor a průmyslu. Dva workshopy se zaměří na zpracování témat udržitelnosti, lehkých staveb a inteligentních materiálů v interdisciplinárních týmech. Zájemci se mohou hlásit do 20. 12. 2013 e-mailem na info@staged-designshow.com.
Pilotní projekt staged s důrazem na Německo a Českou republiku se zaměřuje na vystavovatele a návštěvníky z obou zemí a měl by se, rozšířen o Polsko, výhledově rozvinout ve výkladní skříň designu a platformu pro interdisciplinární výměny na pomezí těchto tří zemí.
Iniciováno drážďanským designovým studiem Paulsperg, staged vzniklo ve spolupráci s Messe Dresden, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Sächsiche Heimatwerk. Partnerem staged je České centrum Berlín. Mezinárodní odborná porota ve složení: specialisté na materiály Dr. Sascha Peters a Aart van Benzooyen, ředitelka Českého centra Berlín Monika Štěpánová a pan Dr. Christian Wölfel z Technické univerzity Drážďany předá designové ocenění staged. Cenu věnovali Messe Dresden, německá dílna Hellerau a Sächsische Heimatwerk. Vítězné návrhy budou v návaznosti na veletrh k vidění na putovní výstavě v různých německých a českých městech.

www.staged-designshow.com

www.facebook.com/designshow

 

Místo konání:
Messe Dresden, Messering 6, 01067 Dresden
Datum:

Od: 10.1.2014
Do: 12.1.2014

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala