Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.9.2007 0:00 - 6.10.2007 0:00

DEVÁTÁ SKLIZEŇ

Výstavu DEVÁTÁ SKLIZEŇ, kterou připravili studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pod vedením kurátorů J.Prokopa a T.Pospěcha, prezentuje Muzeum fotografie-Dom Metenkova v Jekatěrinburku. Slavnostní zahájení proběhne dne 10.9.2007, viz. další info:www.metenkov.narod.ru

Ateliér reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně

Výstava Devátá sklizeň je první významnou přehlídkou, na které se prezentuje Ateliér reklamní fotografie. Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde tento ateliér působí, je nejmladší školou, na které je v České republice možno absolvovat magisterské studium v oboru fotografie. Ateliér reklamní fotografie vznikl teprve v roce 1997 a to ve městě, které má díky dřívějším podnikatelským osobnostem Tomáše a Jana Bati velkou tradici moderní reklamy i uměleckého školství. Vedoucím ateliéru je Jaroslav Prokop, působí zde Pavel Dias, Jan Jindra a Tomáš Pospěch. V plejádě šesti českých vysokých škol s výukou fotografie má zlínský ateliér ojedinělé postavení. Studenti jsou od počátku vedeni ke kreativní užité fotografii, především reklamní a módní, ale prostor je jim dáván i pro volnou tvorbu. Často realizují zadání reálných klientů, ateliér proto disponuje nebývale rozsáhlým technickým vybavením, má dva fotografické ateliéry a digitální pracoviště. Právě oblasti fotografie na digitální médium je věnována velká pozornost. Specifikem studia je úzká provázanost s ostatními reklamními obory fakulty: především s ateliérem grafického designu, ale také s obory prostorová prezentace, oděvní tvorba, animace a audiovize nebo marketingové komunikace. Zařazením do produkčních skupin a prací v součinnosti se školní reklamní agenturou se studenti učí týmové práci, řeší modelové úkoly, které se blíží realitě budoucího života profesionálního fotografa.

Ateliéry jsou výrazně „rodinného typu“: důraz je kladen na individuální výuku a pravidelné konzultace. Do každého ročníku se nepřijímá více než pět až deset studentů. Proto zde také od založení oboru studovalo nebo dosud studuje padesát sedm studentů, bakalářský titul úspěšně obhájilo dvacet sedm z nich a magisterské zkoušky vykonalo čtrnáct nynějších absolventů. Část studujících je tradičně ze Slovenska, ale na semestrální stáže přicházejí také studenti z Polska a Německa.

Tomáš Pospěch, Jaroslav Prokop

 

Seznam vystavujících:

Petr Dobiáš, Kamila Musilová, Karolína Némethová, Dana Pololáníková, Michal Reichstäter, David Trčka, Tereza Vlčková, Petr Willert

 

Adresa:

Ateliér reklamní fotografie

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Štefánikova 2431

760 01 Zlín

Česká republika

www.fmk.utb.cz, e-mail: kanova@fmk.utb.cz, tel. 576034121
Místo konání:

3. Tverskaja-Jamskaja 33/39
125047 Moskva
Rusko

Datum:

Od: 10.9.2007 0:00
Do: 6.10.2007 0:00

Organizátor:

Muzeum fotografie-Dom Metenkova


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala