Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.4.2019 17:00 - 30.5.2019

Dialog | Angažovanost prostřednictvím kultury před rokem 1989 a po něm

Projekt představuje dvanáct perspektiv kulturních osobností ze tří zemí středoevropského prostoru – z České republiky, ze Slovenska a z Polska. Přímí aktéři společenských změn, které před třiceti lety v totalitním bloku vedly k nastolení demokracie, vyjadřují v rozhovorech své postoje nejen k bývalému režimu a politickým událostem roku 1989, ale také k vývoji a novému postavení postkomunistických zemí v rámci Evropy.

 

Multižánrový umělecky zaměřený projekt: 
  • Výstava Dialog na polské Univerzitě v Bialymstoku, v Galerii Českých center v Praze a slovenské Galerii Jozefa Kollára v Banské Štiavnici
  • Přednáška s diskuzí o samizdatu v Polsku, Belgii a na Slovensku
  • Koncert v Praze a Bruselu 
  • Konference v Centre for Fine Arts v Bruselu

Projekt vznikl, aby rozvinul veřejnou diskuzi s mezigeneračním dialogem o událostech roku 1989, jak se odrážejí v kontextu dnešní doby, o tématu našeho členství v EU a společné budoucnosti v Evropě s důrazem na roli občanské angažovanosti v minulosti, současnosti a budoucnosti demokratické a sjednocené Evropy. 

Místo: Filologický ústav, Univerzita v Bialymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok

Vernisáž: 10.4. 2019 / 17:00

Literární panel: 10.4. 2019 / 18:00

______________________________________________

Dialog

Výstava dvanácti perspektiv kulturních osobností ze tří zemí středoevropského prostoru – z České republiky, ze Slovenska a z Polska. Přímí aktéři společenských změn, které před třiceti lety v totalitním bloku vedly k nastolení demokracie, vyjadřují své postoje nejen k bývalému režimu a politickým událostem roku 1989, ale také k vývoji a novému postavení postkomunistických zemí v rámci Evropy. Postojově, generačně i genderově rozmanité hlasy připomínají a komentují rozhodující okamžiky a historické etapy ovlivňující svým významem celý region – vznik Charty 77, šestadvacet let trvající pontifikát Jana Pavla II., zrod polského hnutí Solidarita, sametovou revoluci, nástup prezidenta Václava Havla, rozdělení Československa, období mečiarismu, leteckou tragédii u Smolenska, ale i loňskou vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Zároveň všech dvanáct osobností přizvaných k dialogu reflektuje podstatné změny v mezilidské rovině (ať už vlivem rostoucího blahobytu, nebo nástupu nových technologií) a zpracovává zmíněná témata i ve své vlastní práci prostřednictvím filmu, hudby, literatury, výtvarného umění, vydavatelské praxe, performance a happeningů, přednášek nebo novinových článků, čímž ve své domovině nastoluje potřebný intelektuální diskurz. Vyrovnaný dialog totiž znamená svobodu.

Umělecky jsou tyto osobnosti zachyceny na fotografiích Jána Kekeliho, Witka Orského a Dity Pepe v situacích, jež mají jistou provázanost s jejich životy a obsahem rozhovorů, které vedla Barbora Baronová.

Publikování v době totality

Samizdatová literární tvorba byla během komunistického období důležitým médiem pro šíření svobodného myšlení. Spisovatelé, kteří byli v komunistickém období zakázaní, odborníci na literaturu a současní spisovatelé ze západní Evropy budou sdílet své názory a srovnávat perspektivy v rámci přednášek o publikování literatury v době totality, jejím zapojení do politiky a společnosti. Tyto přednášky doplněné o diskuzi doplní výstavu v Polsku, na Slovensku a v Belgii.

Úloha undergroundu v hudbě

Třetí část projektu se věnuje zkoumání role hudebníků jako klíčových aktérů občanské společnosti, a to nejen v Československu před rokem 1989 a po něm. Hudební akce v Praze spolu s přednáškou na toto téma bude vycházet ze zkušeností undergroundových hudebních skupin v komunistickém Československu, kde byly nezávislé hudební produkce zakázány a aktivističtí hudebníci pronásledováni. Na koncert v Bruselu, v rámci kterého si společně zahrají muzikanti bruselského hudebního tělesa (Jazz Station Big Band) a pozvaní hudebníci z České republiky, bude navazovat přednáška na téma úloha hudby v občanské společnosti a při projevech hnutí odporu.

Konference v BOZAR

Projekt vyvrcholí závěrečnou jednodenní konferencí v BOZAR - Centre for Fine Arts v Bruselu, která se zaměří na témata, týkající se výročí 1989 a 2004 (vstup do EU). O těchto hlavních tématech, a zejména o občanské angažovanosti v evropské politice v roce 1989 a dnes budou diskutovat zástupci politického života, spisovatelé, novináři, studenti i osobnosti, které poskytly rozhovory pro publikaci, která je základem výstavy Dialog. Angažovanost prostřednictvím kultury před rokem 1989 a po něm. na fotografiích.

______________________________________________

Tématika výstavy:

DIALOG
  • Je vzájemným dialogem dvanácti osobností ze tří zemí mezi sebou navzájem. Některé názory se natolik různí, že zdánlivě představují odlišné vnímání určitého aspektu. Za tím se však skrývá jen odlišná zkušenost, perspektiva vycházející z aktuální situace v dané zemi nebo specifických prožitků každé jednotlivé osobnosti. Při širším nahlédnutí se názory shodují ve své demokratičnosti a schopnosti zodpovědně ustát a objasnit své stanovisko.
  • Je dialogem mezi třemi fotografy pracujícími prostředky vizuální komunikace, dokumentaristky pracující formou textu a zvukovým umělcem vedoucím svůj vlastní audiodialog skrze fragmenty slov a vět dvanácti osobností a dalších zvuků.
  • Je dialogem mezi fotografiemi, textem a zvukem.
  • Je dialogem mezi minulostí a současností. A svým způsobem i budoucností.
  • Nabízí dialog mezi tvůrci a návštěvníky výstavy, potažmo čtenáři rozhovorů a posluchači zvukové instalace.
  • Vybízí k započetí dialogu ve společnosti. Nabízí totiž podnětné názory a témata – a to v podobě 12 citací, 33 interaktivních myšlenek, zvukové instalace a zavěšených katalogů s rozhovory.
Osobnosti: 

Saša Uhlová, Zbigniew Libera, Zuzana Mistríková, Aleš Palán, Antonina Krzysztoń, Vladimír Michal, Věra Roubalová Kostlánová, Andrzej Jagodziński, Tereza Nvotová, Miloš Rejchrt, Dorota Masłowska, Peter Kalmus

Fotografové:

Fotografie – Ján Kekeli, Witek Orski, Dita Pepe

Kurátoři:

Fotografie – Robert Švarc

Text – Barbora Baronová

Realizátor:

Česká centra, Praha, Česká republika http://www.czechcentres.cz/

Partneři:

Galeria Arsenal, Białystok, Polská republika https://galeria-arsenal.pl/

Banská St a nica contemporary, Baánská Šťiavnica, Slovenská republika http://www.banskastanica.sk/c/home/,

Centre for Fine Arts (BOZAR), Brusel, Belgie https://www.brusselsmuseums.be/en/museums/bozar-centre-for-fine-arts 

Jazz Station Big Band, Brusel, Belgie http://jazzstation.be/Jazz-Station-Big-Band?lang=fr

 

Projekt je financován z programu Evropské unie „Evropa pro občany“

Projekt Engagement Through Culture Before and After 1989 je realizován na základě grantového rozhodnutí EACEA 2 18-1819/ 1- 1 od 7. 9. 2018 do 6. 3. 2020.

FOT. WITEK ORSKI

Místo konání:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-403 Białystok
Datum:

Od: 10.4.2019 17:00
Do: 30.5.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala