Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.9.2020 - 30.9.2020

Divadelní Nitra

Návštěvníky 29. ročníku Mezinárodního festivalu Divadelní Nitra (25. - 30. září 2020) čekají zajímavé inscenace ze Slovenska, ale i inovativní díla zahraniční tvorby. Z Česka to bude expresivní, strhující divadelní esej o svobodě, oběti a (ne) politické politice režiséra Miroslava Bambuška Kacířské eseje. Inscenace odkazuje na jedno z nejvýznamnějších děl českého filozofa Jana Patočky, který je její ústřední postavou.

 

Kacírske eseje

réžia: Miroslav Bambušek

Inscenace pojmenovaná podle nejslavnějšího díla českého filosofa Jana Patočky se soustřeďuje na poslední měsíce jeho života, které se začínají jeho aktivitami v hnutí Charta 77 a končí jeho smrtí, způsobenou násilnými výslechy na Státní bezpečnosti. Patočka vnímal Chartu 77 jako občanské hnutí, jehož misí byla nejen obrana lidských práv, ale i obroda společnosti, zdecimované bezmocností naučenou v normalizačních letech. Miroslav Bambušek vytvořil na základě Patočková textů energickou, strhující divadelní esej o svobodě, oběti a (ne) politické politice.


 

 


 

 

Ikarus

réžia: Marie Gourdain

Premiéra taneční inscenace, která vznikala paralelně v Nitře a v Praze za účasti profesionálních umělců i teenagery z obou zemí, "roztančí" festival kolem tématu hranic a svobody. Mladí performer ve spolupráci s triem umělců původem ze tří zemí (z Francie, ze Slovenska a z Česka) odkryjí divákům pocity z dnešní doby i z příchozí dospělosti. Nová inscenace je výsledkem více než ročního participačního procesu, který probíhá v koprodukci sítě Be SpectACTive! v úzké spolupráci s festivalem Tanec Praha a ZUŠ Josefa Rosinski v Nitře.

 

Víc informácií: nitrafest.sk

Foto (C) Divadelná Nitra

 

 

 

 

Místo konání:

Nitra

Datum:

Od: 25.9.2020
Do: 30.9.2020

Organizátor:


Připomenutí akce

dní předem