Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.9.2003 0:00 - 0:00

Dny evropského dědictví v České republice a Rumunsku

Návštěvníci Českého centra budou seznámení s projektem Dnů evropského dědictví a s jeho průběhem v České republice. O situaci v Rumunsku bude hovořit odbornice z Národní rumunské komise pro UNESCO. Přednáška bude doplněna projekci dokumentu o kulturních památkách ČR na seznamu UNESCO.

Projektu Dny evropského dědictví, který se pořádá pod záštitou Rady Evropy, se ČR účastní od roku 1991. Cílem těchto dnů je zpřístupnit co největší počet movitých i nemovitých historických památek široké veřejnosti.

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

11.9.2003 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala