Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.10.2002 0:00 - 0:00

DOCUMENTARY FILMS: ETHNIC ISSUES AND HUMAN RIGHTS

3. mezinárodní filmová konference věnovaná etnickým otázkám a lidským právům proběhla ve dnech 2. - 5.10.2002 v Lesidrenu. Do letošní filmové přehlídky byl zařazen dokumentární film Pavla Štingla "Jakou řečí mluví Pánbůh... ? (2001). Film uvedl a s diváky besedoval Pavel Štingl.

3. mezinárodní filmová konference věnovaná etnickým otázkám a lidským právům. Předchozí dva ročníky se konaly v Lesidren (2000) a v Plovdivu (2001). Filmařům různých zemí, nevládním organizacím, filmovým kritikům, studentům, vědcům a novinářům je dána příležitost představit své práce a vyměnit si názory na palčivé otázky jakými jsou diskriminace, rasismus, xenofobie a jiné projevy nesnášenlivosti vedoucí k napětí a konfliktům.

Jakou řečí mluví pánbůh… ? - (5.10.2002)
Do letošní filmové přehlídky je zařazen film Pavla
Štingla z roku 2001. Film je promítán za osobní
účasti autora a vypráví příběh neodsunutého
sudetského Němce, jehož život v Krkonoších je
jakousi svéráznou kronikou kraje.

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

5.10.2002 0:00 - 0:00

Organizátor:

Inter Ethnic Initiative for Human Rights Foundation – Sofia,European Documentary Metwork - Copenhagen


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala