Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.9.2007 0:00 - 0:00

DOKUMENTÁRNÍ PONDĚLKY:::SUBURBIA

Bukurešť a její nejbližší okolí se v poslední době staly opravdovým staveništěm. Všude se bourá, kope, staví, obvykle s velmi malým nebo dokonce žádným ohledem na okolní prostředí. Tuto skutečnost lze vysvětlit jako důsledek stále vzrůstajícího množství reklam s tematikou života ve volné přírodě, které zdůrazňují, že bydlení v bytových domech již není co dříve bývalo, zatímco jiné reklamy nás lákají k objevení ekologického způsobu života. Pozvali jsme reklamní odborníky, aby s námi diskutovali o rozdílech mezi reklamními tvrzeními a reálnou situací na staveništi několika úplně nových význačných rezidenčních projektů a následně zkusíme dospět k nějakým závěrům ohledně tohoto „báječného nového světa“, ve kterém bychom podle reklamních doporučení měli žít.

 

THE END OF SUBURBIA

OIL DEPLETION AND THE COLLAPSE OF THE AMERICAN DREAM

 

Rozvoj předměstí není žádný nový trend. Po druhé světové válce obyvatelé severní Ameriky investovali významnou část svého jmění do předměstí, slibujících pocit prostoru, dostupnosti, rodinného života a zvyšující se mobility. Jak však vstupujeme do XXI. století, začínají se objevovat závažné otázky týkající se udržitelnosti takového stylu života. Nevyhnutelný úbytek zásob fosilních paliv bude mít pravděpodobně nesmírné důsledky pro tento životní styl. Jsou dnešní předměstí předurčena stát se slumy zítřka?

 

Tento dokumentární film se dotýká jedné z největších ekologických diskusí naší doby a přestože někdo jej může považovat za jednostranně zaměřený, jsou zde shromážděny informace a fakta, což v každém případě musíme vzít v úvahu.

 

V našich diskusích vítáme jakékoli názory!

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

24.9.2007 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala