Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.4.2004 0:00 - 0:00

Dom, kde sa to robí dobre

Původní divadelní hra slovenského režiséra Martina Čičváka, dlouhodobě působícího i na území České republiky (Činoherní klub v Praze, Národní divadlo v Brně). Jeho hra „Dom, kde sa to robí dobre“ je první slovenskou hrou, která pronikla na anglické jeviště (Greace theatre London). Martin Čičvák je také nositelem české divadelní Ceny Alfreda Radoka za rok 2000 – talent roku.

Hra Martina Čičváka je nastudována v rámci kulturního projektu  5/atitudine/cuvânt, který reailizuje Asociace pro krativní výchovu Persona. Stejně jako u české premiéry v roce 1995 v Národním divadle v Brně se produkce a nastudování ujali čerství absolventi nebo studenti hereckých škol. Režie a zároveň překladu celé hry se ujal  Robert Bălan (1979).

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

1.4.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

Asociace pro kreativní výchovu Persona


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala