Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.11.2015 - 8.11.2015

Festival Gender Bender v Bologni představí českou taneční modernu

Český taneční soubor DOT504 Dance Company uvede letos v listopadu na interdisciplinárním mezinárodním festivalu Gender Bender v Bologni projekt choreografů Jozefa Fručka a Lindy Kapetaney Collective Loss of Memory, který v letošním roce získal na taneční platformě Cenu diváka a také prestižní ocenění Taneční inscenace roku 2015. Představení bude k vidění 7. a 8. listopadu od 21:00 do 23:30 v divadle Taetri di Vita (Via Emilia Ponente, 485, Bologna).

Gender Bender je mezinárodní festival prezentující italskému publiku oblast současné kultury, v jejímž centru stojí zájem o inovativní reprezentace lidského těla, genderové identity a sexuální orientace. Jedná se o interdisciplinární přehlídku nejrůznějších uměleckých forem od divadla, kinematografie, přes performance, výstavy, literární setkání, koncerty až po taneční vystoupení.

Posledně zmíněnou kategorii přijede letos posílit český taneční ansámbl DOT504 Dance Company, který je souborem fyzického tanečního divadla, založeným v roce 2006 jeho nynější uměleckou ředitelkou, Lenkou Ottovou. Během několika sezón se Lence Ottové podařilo sestavit mezinárodně respektovaný soubor, nabízející zázemí mimořádným tanečníkům a uznávaným choreografům a stát u vzniku projektů, které jsou jednoznačně přínosem pro rozvoj současného tance. Nejúspěšnější spoluprací, která souboru vtiskla jeho umělecký charakter a přispěla k jeho mezinárodnímu úspěchu, byla spolupráce s choreografy Jozefem Fručkem a Lindou Kapetaneou. Právě z této kooperace se zrodil nadnárodně úspěšný taneční projekt Collective Loss of Memory, který letos v listopadu uvede festival Gender Bender na scéně boloňského divadla Teatri di Vita.

Collective Loss of Memory nabídne italskému publiku jedinečnou studii provokace, která se netýká zjevného, ale zkoumá jemné aspekty vývoje lidského chování a také to, jakými evolučními tlaky lidstvo prošlo a prochází v současném bezprecedentním způsobu života. Z antropologického hlediska porovnává inscenace rozdíly fyzické, osobnostní, náboženské, sociální, kulturní a etnologické. Mezinárodní obsazení svedlo dohromady pět famózních tanečníků, kteří volně zastupují rozdílná etnika a základní rasové typy. Výjimečnost choreografie tkví ve vyváženosti mezi pohybovou elegancí a zemitostí. Téma nelehké, o to více však aktuální. Bude jistě velmi zajímavé sledovat, zda si tato tematika, mnohými chápána jako kontroverzní, půjde naproti s inklinacemi italského publika. 

 

Místo konání:
Taetri di Vita - Via Emilia Ponente, 485, Bologna
Datum:

Od: 7.11.2015
Do: 8.11.2015

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala