Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.2.2008 0:00 - 0:00

Druhé vydání Deníku mého bratra v angličtině

Britské nakladatelství Atlantic Books vydává v únoru tohoto roku druhe anglické vydání knihy Deník mého bratra obsahující autentické záznamy P. Ginze z let 1941-1942.

 

Petr Ginz (1928-1944)

 

Petr Ginz se narodil 1. února roku 1928 v Praze do  česko-židovské rodiny. Navštěvoval židovskou základní školu v Jáchymově ulici. Byl to všestranně nadaný chlapec nebývale širokých zájmů a bohaté fantazie, hodně četl, maloval, věnoval se grafice, psal povídky a romány, své literární práce sám ilustroval i vázal.

 

Do jeho života však záhy zasáhla německá okupace, válka a především program „konečného řešení židovské otázky“ vypracovaný nacistickými ideology. Jako čtrnáctiletý byl 24. října 1942 deportován do Terezína. Jeho deníky, psané ještě před deportací, přinášejí ryze autentické svědectví: zachycují nejen jeho každodenní život v nacisty okupované Praze, ale plasticky vykreslují celou atmosféru té doby a život v „ghettu bez zdí“ ohraničeném nesčetnými omezeními a zákazy, v prostředí, jež je den po dni nemilosrdně likvidováno nacistickou zvůlí.

 

Ve čtrnácti letech byl Petr Ginz deportován do Terezína; ale ani v těžkých podmínkách koncentračního tábora ho neopustila vůle poznávat a tvořit. Založil a spolu s chlapci umístěnými v terezínském ghettu v bloku L 417 psal časopis Vedem, v němž uplatnil své mimořádné umění a fantazii, byl jeho redaktorem a hlavním přispěvatelem.

 

 

Dnešního čtenáře upoutají v časopise Vedem především reportáže, jež představují ojedinělé, autentické svědectví o událostech a osobnostech ghetta. Většina čísel časopisu, který vycházel týdně od prosince 1942 do června 1944, se zachovala dodnes.

 

28. září 1944 byl Petr Ginz zařazen do transportu mířícího do polské Osvětimi. Po selekci na příjezdové rampě byl, tak jako většina vězňů, odeslán rovnou do plynové komory. Petr Ginz zemřel ve věku šestnácti let. Své kresby, texty a osobní deník předal Petr Ginz ještě před posledním transportem své o dva roky mladší sestře Evě.

 

Přes sto Petrových kreseb a linorytů je nyní uloženo v muzeu holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. Právě na toto muzeum se obrátil roku 2003 izraelský kosmonaut Ilan Ramon, člen posádky amerického raketoplánu Columbia. Matka Ilana Ramona sama zažila hrůzy vyhlazovacího tábora Osvětim. Snad i proto chápal Ilan Ramon svůj let do vesmíru jako symbol naděje, a to nejen pro Izrael a židovský národ, ale i pro celý svět. Chtěl s sebou do kosmu vzít nějakou památku, symbol upomínající na tragédii holocaustu. V muzeu Jad Vašem zvolili pro tento účel jako nejvhodnější kresbu „Pohled z Měsíce na planetu Zemi“ od Petra Ginze. Tento obrázek je důkazem nejen Petrovy nesmírné představivosti (kresba vznikla celých 15 let před vypuštěním první družice a 27 let před letem člověka na Měsíc!), ale hlavně nezdolné touhy po životě, již nezlomilo ani věznění v Terezíně, kde kresba pravděpodobně roku 1942 vznikla. Tragický osud raketoplánu Columbia je dostatečně znám, Ilan Ramon zahynul společně se svými přáteli.

 

 

 

Životní příběh Petra Ginze, nadaného židovského chlapce z Prahy, který zahynul v Osvětimi, byl po havárii raketoplánu Columbia připomínán v českých i světových médiích. Česká televize natočila dokument o Petrově sestře Evě, nyní Chavě Pressburger.

 

V lednu 2005 byla vydána poštovní známka s námětem kresby Petra Ginze Pohled z Měsíce na planetu Zemi.

 

 

Ukázka z knihy:

 

"V osm hodin večer jsem nastupoval. Naším transportem začínají vlastně ty transporty míšenců. Dojeli jsme do Veletrhu, byla tma. Tatínek se se mnou rozloučil. Bylo mi přiděleno nové číslo 446. Předal jsem zavazadla v optimistické naději, že je ještě někdy uvidím."

 

Místo konání:

30 Kensington Palace Gardens
W8 4QY Londýn,
Velká Británie

Datum:

4.2.2008 0:00 - 0:00

Organizátor:

Atlantic Books


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala