Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.2.2010 0:00 - 25.4.2010 0:00

„Dům pro milovníka umění. Kultura a umění Čech a Moravy 1870-1930“

V galerijních sálech Mezinárodního centra kultury v centru města je od 1. února ke zhlédnutí další obšírná expozice českého modernismu. Byla nazvána „Dům pro milovníka umění. Kultura a umění Čech a Moravy 1870-1930“ a představuje na 300 českých a moravských uměleckých děl z oblasti architektury, malířství, sochařství, grafiky a uměleckých řemesel, pocházejících z přelomu 19. a 20. století.

 

Ústředním motivem výstavy se stala slavná architektonická soutěž „Dům pro milovníka umění“, kterou vyhlásil nakladatel Alexander Koch v roce 1901. Stala se totiž symbolem nové epochy, charakterizované odlišným vnímáním krásy, syntézou uměleckých směrů, znovuobjevením uměleckých řemesel pod vlivem Arts & Crafts.

Výstava českého modernismu v Krakově se koná pod záštitou českého velvyslance v Polsku Jana Sechtera. Byla připravena krakovským Mezinárodním centrem kultury ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci a na její organizaci se podílí i České centrum ve Varšavě, které v jejím rámci instalovalo i úspěšnou putovní výstavu Ministerstva zahraničních věcí ČR „Česká nej…“.

Vernisáž se konala za účasti ministra kultury ČR Václava Riedlbaucha a mnoha osobností kulturního i politického života.

 

 

Akce se koná pod záštitou českého velvyslance v Polsku Jana Sechtera.

 

 

 

www.mck.krakow.pl

 

 

www.olmuart.cz/

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 1.2.2010 0:00
Do: 25.4.2010 0:00

Organizátor:

Mezinárodní Centrum Kultury


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala