Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.6.2002 0:00 - 0:00

Dvořák Requiem

Gala koncert vážné hudby v Palais des Beaux-Arts

Palais des Beaux-Arts poøádá ve spolupráci s Èeským Centrem v Bruselu a pod záštitou Kateøiny Lukešové, velvyslankynì ÈR, koncert

"Dvoøák requiem"

- sobota 15. èervna 2002 ve 20 hod.

V provedení Brussels choral society a Belgian national orchestra, pod taktovkou Yuri Simonova.

Úèinkují: Patricia MacMahon - soprano, Christine Cairns - mezzo soprano, Joseph Cornwelle - tenor, William Peel - bass baritone

Informace: Palais des Beaux-Arts, tel: 02/507.82.00 nebo www.pskpba.be

Místo konání:

150-152 Avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles / Brussel
Belgie

Datum:

15.6.2002 0:00 - 0:00

Organizátor:

Brussels Choral Society, Orchestre National de Belgique


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala