Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.9.2006 0:00 - 0:00

Efektivita obchodně ekonomických vztahů

Koordinovaná spolupráce Obchodně ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Sofii, CzechTrade a Českého centra a jejich podpora účasti českých firem v obchodování, investicích a akvizicích na bulharském trhu formou odvětvových prezentací, podnikatelských misí do regionů a podpory účasti na veletrzích a výstavách. To je hlavní téma setkání s bulharskými partnery v prostorách Českého centra Sofie.

Vedoucí představitele Bulhatrské obchodní a průmyslopvé komory, Bulharské hosdpodářské komory, Agentury pro podporu malých a středních podniků, Konfederace zaměstnavateků a průmyslníků v Bulharsku a dalších institucí přivítá Jaroslav Kamas, CDA a.i. ČR a Vlasta Ransdorfová, ředitelka Českého centra. Neformální diskusi svými příspěvky uvedou Juraj Melioris, vedoucí obdochodně-ekonomického úseku ZÚ a ředitel bulharské kanceláře CzechTrade Emil Chaisok.

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

14.9.2006 0:00 - 0:00

Organizátor:

ZÚ ČR


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala