Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.9.2002 0:00 - 28.9.2002 0:00

Elena Florentine Kühn

Putovní výstava hamburské malířky na téma zraněné krajiny českého pohraničí.

Čtení, přednáška o osobnosti V. Klemperera. Profesor Victor Klemperer byl významnou postavou drážďanského kulturního prostředí 30. a 40. let minulého století. Své osudy a prožitky židovského intelektuála v éře nacismu zaznamenal v denících, v nichž se zračí beznaděj s nadějí, jakož i skvěle vystižená atmosféra „města vysoké kultury“, stiženého neúprosnou totalitou. Po čtení následuje diskuse, kterou uvádí a řídí Radovan Charvát, překladatel deníků do češtiny.

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

Od: 3.9.2002 0:00
Do: 28.9.2002 0:00

Organizátor:

České centrum Mnichov


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala