Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.5.2012 20:30

Dětský sbor Aposiopée

Koncert francouzské a české sakrální hudby

 

 

 

- Gloria Jana Nováka
- Moteta Jehana Alaina
- Missa brevis Léo Delibese
- Sakrální zpěvy Gabriela Faurého a André Messagera
- Nářek Ráchel (středověké drama, Jeux de Fleury, XIII. století)


Dětský sbor Aposiopée
Cyril Pallaud, varhany
Řídí: Nataša Bartošková

 

www.aposiopee.net

 

Katedrála Saint-Louis de Blois

(Loir-et-Cher, 41)

V rámci Dnu varhan
Více informací na: http://jeuxdorgue41.free.fr/topic/index.html

Místo konání:
Cathédrale Saint-Louis de Blois
Datum:

19.5.2012 20:30

Organizátor:

Journée de l'Orgue


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala