Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.5.2012 10:30 - 19:00

Den Evropy v Kungsträdgården ve Stockholmu

Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru a je v České republice rozšířen pouze na Slovácku. Jedná se o improvizovaný tanec, který se tančí hromadně, ale každý z tanečníků přitom tančí sám za sebe s výrazem své regionální a místní příslušnosti, svého tanečního umění a povahy. Verbuňk se tancuje na určitý okruh písní a má obvykle tři části: předzpěv, taneční část pomalou a taneční část rychlou. Ukázku verbuńku můžete v podání Davida Pavlíčka a Michala Závodného vidět dne 9. května v. 12:45-13:15 v rámci oslav Dne Evropy v Kungsträdgården ve Stockholmu. Součástí představení slováckého verbuńku bude také malý miniworkshop, ve kterém si zájemci mohou základní kroky tohoto tance vyzkoušet.

Den Evropy, který je oslavován každým rokem 9. května po celé Evropě, je připomínkou představení Schumanova plánu ze dne 9. května 1950.Tento rok proběhnou oslavy ve Stockholmském parku Kungsträdgården, kde bude Česká republika prezentována prostřednictvím Velvyslanectví ČR ve Švédsku, Českého centra ve Stockholmu a národních agentur CzechTourism a Czech Trade. Informace o České republice budou poskytovány účastníkům jak na stánku, tak i na pódiu formou kulturního programu pro veřejnost. České centrum ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury představí ukázku slováckého verbuňku. K dalšímu programu oslav Dne Evropy patří kvíz společný pro všechny zúčastněné země.

Místo konání:

Kungsträdgården, Stockholm

Datum:

9.5.2012 10:30 - 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala