Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.9.2019 11:00 - 15:00

European Language Cocktail Bar v Győru

Strategickým cílem clusteru EUNIC Hungary je také spolupráce s regiony. I proto proběhne tradiční akce clusteru ELCB nejen v Budapešti, ale i v Győru, a to ve spolupráci s místním zastoupení EK a Univerzitou Istvána Széchenyiho v Győru.

Cílovou skupinou akce jsou studenti středních a vysokých škol, ale také ti, kteří se zajímají o jazyky a kulturní rozmanitost. Kulturní instituty a ambasády z celkem 15 zemí zvou návštěvníky ke svému stánku, kde hravou a interaktivní formou představí svůj národní jazyk a kulturu. Součástí akce jsou také tzv. mini-lekce, v rámci kterých má návštěvník možnost vyzkoušet si nanečisto lekci vybraného jazyka.

 

Detailní program bude brzy zveřejněn. 

Místo konání:
Széchenyi István Egyetem - Új-Tudástér Aula, 9026, Győr, Egyetem tér 1.
Datum:

26.9.2019 11:00 - 15:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala