Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.11.2007 0:00 - 16.11.2007 0:00

Evropské pohraničí. Łemkowie-ztracený evropský národ

Výstava fotografií účastníků projektu, který byl organizován formou dvoustranné výměny mládeže v září 2007. Zúčastnili se ho mladí lidé z ČR a Polska. Cílem projektu bylo rozšířit vědomosti účastníků na téma idei mezikulturovosti, propagovat toleranci, občanskou aktivitu. Vernisáž se uskuteční v úterý 13.11.2007 v 18:00 hodin.

Putovní forma tohoto projektu umožila integraci mezi Čechy a Poláky. Návštěvníci  kromě prohlédnutí výstavy budou moci shlédnout krátký film a uslyšet informace o průběhu projektu.

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 12.11.2007 0:00
Do: 16.11.2007 0:00

Organizátor:

Stowarzyszenie Terra Incognita, GFPS ČR


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala