Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.7.2006 0:00 - 8.7.2006 0:00

Exploring Urban Space

Není to ani gala ani vernisáž… Rádi bychom ale, abyste přišli do Českého centra zjistit kdo, kdy a kde, aby jste se setkali s našimi partnery, s rumunskými a českými umělci (z nichž někteří Vám připravili performance) a abyste poprvé shlédli billboardy umělců, které jsme instalovali ve městě. Součástí večera budou české a rumunské "stencil performance" a performance skupiny Guma Guar

 

Účelem tohoto programu je udělat jakési zmapování neistitucionalizovaných trajektorií města, potenciálních promenád s čistou myslí, tak aby byly identifikovány silové čáry města, které mohou být posléze využity. Na začátku roku jsme začali únorovou diskusí o umění ve veřejném prostoru, na kterou jsme navázali později diskusí s Michaelem Bielickým a Kamilou B. Richter, našimi hosty pro projekt projekcí na bukurešťské fasády. Pokusili jsme se shromáždit Vaše nápady, abychom je dále rozvinuli a oživili v rámci širšího programu.

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

Od: 5.7.2006 0:00
Do: 8.7.2006 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala