Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.11.2006 0:00 - 18.11.2006 0:00

Farma v Jeskyni

Divadelní soubor "Farma v jeskyni" přijíždí do Štětína na X. ročník Mezinárodních setkání mladého divadla "Okno". Během dvou, po sobě následujících, dnů zde bude vystupovat a prezentovat následující představení: Sonety Temné lásky a SCALVI/Emigrantova píseň. Součástí festivalu jsou také workshopy pro veřejnost.

Mezinárodní divadelní studio, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu.Definuje se vztahy mezi já – ty, tělo – hlas, kultura – příroda, veřejnost - intimita, výzkum – tvorba.Hledá tělesnou artikulaci toho, co se slovem ani jiným médiem nedá vyjádřit.

Inspiraci nachází v nepravidelných terénech hudby, torzech kulturních projevů, lidském dotyku, architektuře prostoru a osobní výpovědi.

Studio pracuje pod vedením svého zakladatele - režiséra Viliama Dočolomanského.

Součástí činnosti Farmy v jeskyni není pouze vytváření inscenací, ale také vedení workshopů, koncerty a základní výzkum vybraných kulturních minorit.

Název Farma v jeskyni je doslovným překladem arabského slova daimuz, kterým byl pojmenován Lorcův rodinný statek. Studio se začalo formovat v roce 2001 při přípravách projektu Lorca.

Farma v jeskyni hostovala v Nizozemí, Polsku, Německu, Slovensku, ve Velké Británii, v Korei a v Argentíně a má pozvání na prestižní festivaly po celém světě.


Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 16.11.2006 0:00
Do: 18.11.2006 0:00

Organizátor:

Stowarzyszenie Teatr Kana


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala