Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.9.2019 - 13.10.2019

Festival české literatury v Ruské státní knihovně

13. září bude v Ruské státní knihovně zahájen Festival české kultury, který je organizován knihovnou spolu s Velvyslanectvím České republiky v RF a Českým centrem Moskva. V průběhu měsíce mohou návštěvníci knihovny vidět několik výstav, setkat se s autory a překladateli českých knih, zhlédnout české filmy nebo se zúčastnit veřejně přístupných hodin českého jazyka.

Na festivalu budou představeny projekty, které Česká centra připravila v rámci oslav 100 let vzniku samostatné Československé republiky: výstava 12 světů, věnovaná současným českým ilustrátorům, a také výstava Mezitím na jiném místě o vzniku a rozvoji komiksového žánru v Československu a Česku.

 Nakladatelství Meander uvede svoji výstavu Manamana, ve které čerství absolventi českých výtvarných akademií představí své ilustrace ke Starému zákonu.

 V tomto roce proběhne výročí 120 let od narození slavného českého autora dětské literatury Ondřeje Sekory. V souvislosti s tím byla do programu festivalu zařazena i výstava loutek divadla Přerovský Kašpárek, která představuje nejslavnější postavy nakreslené Ondřejem Sekorou.

 V rámci festivalu se bude konat také Noc české literatury – ruská obdoba každoroční akce probíhající v Česku. Na programu budou kulaté stoly či čtení knih, které nedávno vyšly v ruském jazyce, zájemci se budou moci zúčastnit i besed s překladateli.  

Po dobu festivalu budou také organizována promítání slavných filmů, natočených podle knižních předloh českých autorů. Filmy budou uváděny v českém znění s titulky.

Pro všechny zájemce, kteří by se chtěli více pohroužit do české kultury a jazykového prostředí, budou organizovány workshopy češtiny.  

 

Místo konání:

Moskva, ul. Vozdviženka 3/5

Datum:

Od: 13.9.2019
Do: 13.10.2019

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala