Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.5.2003 0:00 - 0:00

Festival evropského filmu 2003 - promítání českého filmu "Výlet"

České centrum Bukurešť přivezlo na Festival evropsk0ho filmu úspěšný film Výlet. Festival evropského filmu se uskuteční ve dnech 8. - 18.5.2003 v Bukurešti a během celého festivalu budou promítnuty filmy z více než 18 států. na slavnostním galapředstavení, během kterého budé promítnut také Oscarový snímek Pianista, bude přítomen i Roman Polanski.

Festival Evropského filmu se koná v rámci oslav Dnů Evropy 2003.
Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

10.5.2003 0:00 - 0:00

Organizátor:

Delegace evropské komise v Rumunsku


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala