Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.6.2005 0:00 - 26.6.2005 0:00

Festival "Galicja"

Multikulturní festival Galicja je výkřikem stesku do minulosti k lidem, kteří vytvářeli kulturu denního života, vůči národům, které na té zemi žily dlouhá léta. Svou účast na festivale přislíbili autoři z Rakouska, ČR, Slovenska, Izraele, Polska, Rumunska, Ukrajiny a Maďarska. ČR bude prezentovat výstava pana Všetečky pod názvem: "Praha hudební", jejíž slavnostní otevření se uskuteční 11. 6. 2005 v 16.00 hod v kavárně M. Tomaszewskiej, pl Konstytucji 6. Z hudebního světa na finálovém největším koncertě vystoupí mezi jinými zahraničními zpěváky Gabi Gold.

Cílem festivalu je inspirace a vytvoření zájmu o kulturu národnostních menšin. Snahou je zasáhnout co největší okruh zájemců, podpořit spolupráci přihraničních kulturních center a posílit mezinárodní význam podparpatského regionu.

Výstavy obrazů a umění, koncerty, divadelní představení, promítání filmů, přednášky, čtení, prezentace ručních uměleckých prací, kuchyně – to jsou pouze některé oblasti kultury, v nichž každý najde nějaké téma, které ho zajímá.

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 12.6.2005 0:00
Do: 26.6.2005 0:00

Organizátor:

Nadace Dědictví


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala