Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.9.2006 0:00 - 10.9.2006 0:00

Festival "Galicja"

Multikulturní festival "Galicja" je výkřikem stesku do minulosti, vůči lidem, kteří vytvářeli kulturu denního života, vůči národům, které na té zemi žily dlouhá léta. Myšlenka vytvoření kulturního pojítka v době sjednocené Evropy byla vřele přijata umělci z mnoha zemí. Od 7.9.2006 do 22.9.2006 budou moci návštěvníci v Przemyślu shlédnout výstavu "Kořeny židovského národa v Čechách a na Moravě". Expozice je společným dílem města Třebíč a spřátelených židovských obcí v ČR.

Výstava vznikla v roce 1998 u příležitosti oslav 50-tého výročí vzniku samostantého státu Izrael. Mimo jiné již byla představena v USA, Velké Británii, Jeruzalémě a celé řadě českých a moravských měst.

Festivalu "Galicja" se každoročně zúčastňují zástupci z ČR, Rakouska, Slovenska, Izraele, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska. Cílem festivalu je inspirovat a vytvořit zájem o kulturu národnostních menšin. Cílem je zasáhnout co největší okruh zájemců, podpořit spolupráci přihraničních kulturních center a posílit mezinárodní význam podkarpatského regionu.

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 1.9.2006 0:00
Do: 10.9.2006 0:00

Organizátor:

Nadace


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala