Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.10.2007 0:00 - 0:00

Focus : Ecology - Ilegální stavby v chráněných oblastech

V národních parcích a v dalších chráněných oblastech Rumunska se čím dál vice projevují důsledky lidské činnosti. Patří sem zejména tzv. nelegální stavby a investice, které přinášejí celou řadu závažných problémů, v nejčastějších případech spojených s nekontrolovatelnou a chaotickou expanzí turistické infrastruktury v chráněných oblastech.

 

Ilegální stavby existují jak v hraničních zónách chráněných území, tak i ve vlastních chráněných územích, v důsledku čehož dochází ke snižování biodiverzity, a to buď přímo, nebo nepřímou cestou – tj. poškozováním životního prostoru některých druhů flory a fauny a následně jejich vymizení.

 

V případě některých úspěšných akcí agentury ochrany přírody stavební práce zakázaly, jindy přenesly odpovědnost za nápravná opatření na správy národních parků.

 

Kdo má ve skutečnosti moc zastavit takové investice? Jaký je právní základ, který je umožňuje zakázat a jak je vnímán zainteresovanými činiteli? V jakém rozsahu mohou v takových případech uplatňovat své pravomoci správy parků?

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

18.10.2007 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala