Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.10.2006 0:00 - 15.11.2006 0:00

Fotografie Igora Malijevského v Plovdivu

Výstava s názvem Znamení Sofie a Sofie všedního dne bude součástí mezinárodní výstavy organizované při příležitosti Mezinárodního setkání fotografů v Plovdivu. Snímky jsou z autorova pobytu v Sofii v roce 2004.

Mgr. Igor Malijevský se narodil v roce 1970 v Praze, kde vystudoval teoretickou fyziku na MFF UK a několik ročníků filozofie na FF UK. Umělecké fotografii se věnuje od roku 1995, přibližně ve stejné době začal publikovat poezii a povídky. Je autorem básnické sbírky Bělomorka a sbírky povídek Družba, texty publikoval např. v Revolver Revue, Literárních novinách, Salónu Práva aj. Vystřídal řadu zaměstnání od hlídače čerpadla po redaktora Literárních novin.

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

Od: 13.10.2006 0:00
Do: 15.11.2006 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala