Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.4.2014 18:30

Reflexe Francesca Tavy o odkazu Jana Patočky

V prostorách Českého centra v Miláně se dne 29. dubna 2014 od 18.30 uskuteční prezentace nové knihy italského filosofa a překladatele Francesca Tavy. Il rischio della libertà. Etica, fenomenologia, politica in Jan Patočka je shrnutím Tavova dosavadního výzkumu odkazu českého filosofa a disidenta profesora Jana Patočky. V knize spojuje Patočkovu filosofickou práci s jeho činností v politice a disentu, navíc přidává i pohledy dalšího českého filosofa, Karla Kosíka, a milánské fenomenologické tradice. V rámci prezentace vystoupí vedle Francesca Tavy také Laura Boella, Elio Franzini a Amedeo Vigorelli.

Francesco Tava (nar. 1984) získal svůj doktorát na Italském institutu humanitních věd ve Florencii za svou práci o myšlenkách Jana Patočky. Nyní působí na Università degli studi v Miláně a hostuje na University of the West of England v Bristolu. Během svých studijních pobytů v Archivu Jana Patočky v Praze a Filosofickém ústavu Akademie věd ČR přeložil do italštiny některá díla českých filosofů Karla Kosíka a Jana Patočky. Kniha Il rischio della libertà. Etica, fenomenologia, politica in Jan Patočka je Tavovou první monografií. Ústředním tématem knihy je zkoumání významu svobody. Skrze něj Tava zkoumá etický obsah Patočkova díla a propojuje jej s jeho filosofickou a fenomenologickou tvorbou a činností v politice a disentu. Celá analýza je obohacena o konfrontaci s dílem dalšího českého filosofa, Karla Kosíka, a milánskou fenomenologickou tradicí. 

Místo konání:

Via G.B. Morgagni 20
20129 Miláno
Itálie

Datum:

29.4.2014 18:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala