Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.9.2018 - 30.9.2018

České zastoupení na knižním festivalu v Göteborgu

Americký spisovatel Todd Hasak - Lowy sepsal paměti Michaela Gruenbauma - rodáka z Prahy (1930), který byl se svou matkou a sestrou poslán do koncentračního tábora v Terezíně, kde byl až do konce druhé světové války.

Strhující paměti pod názvem Někde ještě svítí slunce (Somewhere there is still sun) psané v první osobě přítomného času sledují očima mladého Michaela stále otřesnější vývoj událostí v nacisty okupovaném Československu mezi lety 1939–1945. Zpočátku v desetiletém Míšovi roste pocit nespravedlnosti, vůči níž protestuje slovy: „Každý den nějaký nový předpis a horší jídlo a žádný fotbal.“ Když německá armáda obsazuje Prahu, sleduje pochodující vojáky spíš zvědavě než vyděšeně, dokud ovšem nezahlédne manželský pár, který páchá sebevraždu skokem z balkónu a až do poslední chvíle se drží za ruce. Pak už je jen čím dál hůř: ghetto, žluté hvězdy, vražda otce, vzrůstající pocit nebezpečí, hlad, ponížení. To vše vrcholí příjezdem rodiny do Terezína. Tam se Míša připojí ke skupině čtyřiceti chlapců, kteří žijí, pracují a hrají si pod přísným, avšak milujícím dohledem mladého muže jménem Franta, který jim říká Nešarimové a vede je k vysoké morálce: „Nesmíme dopustit, aby nás cokoli připravilo o naši lidskost.“ Vynalézavost, láska k bližnímu a odvážný vzdor, kterými se Míša, jeho matka, Franta a další postavy vyznačují, vykreslují na pozadí neustále se horšících poměrů výmluvný odkaz lidské odolnosti.


Autor knihy Todd Hasak - Lowy přijal pozvání Českého centra a v pátek 28.září vystoupí na hlavní festivalové scéně v Göteborgu


V průběhu festivalu také představí svou novou knihu švédský novinář a spisovatel českého původu Hynek Pallas. v pátek  28.9. ho budete moci potkat taktéž na hlavní stage.


 Stálicí bude také program na scéně sdružení nezávislých evropských kulturních institutů EUNIC, jehož je České centrum součástí.

 

Místo konání:
Mässans Gata 10, Göteborg
Datum:

Od: 27.9.2018
Do: 30.9.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala