Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.10.2008 0:00 - 31.10.2008 0:00

GENERACE NULA - Nová vlna českého komiksu

Výstava bude v Lodži představena v rámci Mezinárodního komiksového festivalu, který se zde koná od 3.10. do 5.10.2008. Postavení komiksu bylo v poválečném Československu vždy velmi problematické. Po roce 1989 český komiks krátce dostal plnohodnotný prostor pro svobodné fungování. K následujícímu oživení došlo až na přelomu tisíciletí v souvislosti s nástupem další autorské generace. Nové vlně českého komiksu se v tuto chvíli krok za krokem daří to, oč její předchůdci doposud usilovali marně – její jednotliví autoři sbírají ceny na zahraničních festivalech a začínají vydávat alba v zemích s vyspělou komiksovou kulturou. Teprve výstava Generace nula se ale toto nové pokolení tvůrců snaží důkladněji zmapovala. Výstavu představí její kurátor Tomáš Prokůpek.

Svým rozsahem výjimečná výstava představuje veřejnosti celou škálu možných názorů a přístupů ke komiksu, které tato nová vlna obsáhla. Měla by také přispět k pojmenování znaků, jež jsou mladým autorům společné a jež jej odlišují od starších kreslířů a scénáristů. Hlavním cílem přehlídky nové české vlny však je potvrzení zralosti komiksu jakožto formy, jejíž možnosti a schopnost výpovědi si nikterak nezadají s literaturou, filmem, výtvarným uměním či kterýmkoli dalším múzickým uměním.

Výstava byla postupně k vidění v Brně, Hranicích, Praze, Mostu a Bratislavě a nyní vyráží na cestu po evropských komiksových festivalech. Na Mezinárodním festivalu v Lodži budou představeny práce 18 výtvarníků, chybět nebudou už relativně etablovaní tvůrci jako Lela Geislerová, Jiří Grus, Branko Jelinek nebo TOY_BOX, prostor ale dostala i zcela neznámá jména.

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 3.10.2008 0:00
Do: 31.10.2008 0:00

Organizátor:

Lodžský dům kultury


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala